HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
OCW wil slimme digitale verbindingen erfgoedcollecties
19-01-2015
‘Met een gecoördineerde IT-strategie kunnen schaalvoordelen worden benut en bouwstenen worden hergebruikt. Door slimme verbindingen tussen collecties tot stand te brengen kunnen gebruikers ieder object in een veel rijkere context raadplegen, beleven en hergebruiken. En daar ligt de maatschappelijke winst. Voilà, de uitdaging voor de erfgoedsector.’
Dat schrijft het ministerie van OCW in een concept-nota over het digitaliseren van erfgoedcollecties, met de titel ‘Schudden voor gebruik’. De nota, opgesteld met het oog op een Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, is te vinden op de website van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Belangstellenden kunnen voor 1 februari 2015 hun reactie(s) geven, te richten aan Pieter van Koetsveld, beleidsmedewerker informatiebeleid bij de afdeling Informatie- en Bibliotheekbeleid van de directie Media en Creatieve Industrie van OCW (p.vankoetsveld@minocw.nl). Van de nota is een pdf-versie beschikbaar. Er kan worden gereageerd via het reviewformulier (excel).

Routekaart
Tijdens een door de Koninklijke Bibliotheek (KB) op 30 september 2014 gehouden studiedag over de digitalisering van bibliotheek- en erfgoedcollecties kondigde Van Koetsveld de komst van de nota al aan. Hij schetste daar de weg naar een routekaart om te komen tot een digitale infrastructuur voor cultuur, media en wetenschap. De KB, Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief en KNAW-instellingen nemen deel in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Van Koetsveld liet de drie lagen zien die met digitalisering gepaard gaan, namelijk: onderaan de data-laag, in het midden de referentie-laag en bovenaan de gebruikersinterface. De meeste activiteit vindt plaats in de referentie-laag om gebruikers in staat te stellen domein-overstijgend te zoeken. Maar van losse impulsen van en tussen instellingen moet het volgens OCW komen tot een duurzame strategie. Waarbij de gebruiker, die 'digitaal' normaal is gaan vinden, de norm is.
Van Koetsveld sprak 30 september over drie werkpakketten: Digitaal erfgoed Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar. OCW levert een bescheiden financiële bijdrage. De instellingen worden geacht uit eigen middelen te investeren.

Nota in maart
OCW wil de voorgestane strategie vormgeven in een ‘iteratief proces tussen de verschillende erfgoedsectoren, overheden, intermediairs en gebruikers.’ OCW wil een definitieve versie van de nota presenteren tijdens de ‘week van het digitaal erfgoed’ (9 t/m 12 maart).

Nieuwe oproep
In vervolg op de studiedag van 30 september, die wat de KB betreft primair ging over alle digitale collecties van bibliotheken en alle digitale bibliotheekcollecties van andere erfgoedinstellingen in Nederland, heeft de KB opnieuw een oproep gedaan dergelijke digitale collecties aan te melden ten behoeve van een inventarisatie.
De 30 september gehouden presentaties zijn gepubliceerd op de KB-site.

Verval
In haar beleidsplan 2015-2018 schreef de KB onder andere dat de digitale collecties die zij in de afgelopen twintig jaar heeft opgebouwd in veel grotere mate onderhevig zijn aan verval dan de papieren collecties die in de tweehonderd jaar daarvoor bijeen zijn gebracht.  


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie