HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Taken Retailbureau vereenvoudigd ondergebracht bij Rijnbrink Groep
05-02-2015
Sinds 1 januari 2015 is de Rijnbrink Groep (Provinciale Serviceorganisatie van Overijssel en Gelderland) het nieuwe, landelijke loket voor vereenvoudigde dienstverlening rondom de Bibliotheekformule. De Rijnbrink Groep gaat zich inzetten om de Bibliotheekformule verder landelijk uit te rollen en de kwaliteit van de formule te bewaken. Zij neemt deze functie over van het landelijke Retailbureau, dat in opdracht werkte van de stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN). Rijnbrink en SPN meldden dit in een persbericht.
Het landelijke Retailbureau ging van start op 26 september 2012 (zie bericht van 5 oktober 2012). Dit bureau was in zekere zin een voorzetting van het ‘Formulebureau-in-oprichting’ zoals dat in 2011 ontstaan was na een in 2009 gestart project ‘De Bibliotheek Nederland’ van tien directeuren, waar OCW bijna € 2 miljoen subsidiegeld aan had toegekend (zie bericht van 2 augustus 2011). Het ministerie van OCW ging echter niet akkoord met het Formulebureau in de in 2011 gekozen vorm, zo werd 26 september 2012 gemeld.
Twee van die tien directeuren waren Rob Pronk van Biblionet Groningen en Tineke van Ham van Bibliotheek Zwolle, tevens voorzitter van het Overijsselse bibliotheeknetwerk. Van Ham werd in 2010 directeur van de Rijnbrink Groep. Pronk en Van Ham brachten het project in bij de SPN.

Behoefte aan flexibiliteit
In 2014 heeft het Retailbureau met 41 bibliotheken samengewerkt aan de Bibliotheekformule. In het afgelopen jaar heeft de SPN echter moeten concluderen dat bibliotheken behoefte hebben aan meer flexibele inzet van advies rondom het toepassen van retailprincipes. Om kostendekkend te kunnen opereren, hadden zo’n 60 tot 70 bibliotheken moeten participeren in het Retailbureau, maar dat aantal is niet gehaald. Om tegemoet te komen aan de wens tot meer flexibiliteit, heeft de SPN ervoor gekozen het franchisemodel los te laten en te kiezen voor een nieuw, vereenvoudigd organisatiemodel.

Volgens het persbericht heeft de Rijnbrink Groep de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd in het toepassen van retailprincipes en beschikt zij over een landelijk netwerk van experts.

‘Brede interesse
Tineke van Ham, voorzitter SPN en bestuurder Rijnbrink Groep zegt in het persbericht: ‘Om de brede interesse van de bibliotheken in retailprincipes te ondersteunen, hebben wij als gezamenlijke PSO’s gezocht naar een nieuwe opzet van het huidige landelijke Retailbureau. Uitgangspunt is dat de opgebouwde kennis niet verloren gaat en alle bibliotheken blijvend ondersteund worden om samen te werken op het gebied van retail in de bibliotheek. Een vereenvoudiging in de organisatie en het loslaten van de franchisemodel is het resultaat.’
Het nieuwe loket van Rijnbrink werkt in opdracht van de SPN.

Meer informatie over de nieuwe Bibliotheekformule is te vinden op de al bestaande website www.debibliotheekformule.nl. Bij de start in 2012 was Sheila Schuijffel van Cubiss formulemanager. Zij werd opgevolgd door Marion Berendsen (Rijnbrink Groep). In de nieuwe, vereenvoudigde opzet is Marjolein Pruim (Rijnbrink Groep) coördinator geworden.

Bibliotheekblad.nl deed op 25 november 2013 verslag van een congres ‘De essentie van retail’ en op 19 juni 2014 van een vervolgcongres ‘De essentie van retail, part II’.  


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie