HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vaste boekenprijs blijft voorlopig; evaluatie in 2019
06-02-2015
De vaste boekenprijs blijft in ieder geval nog vier jaar bestaan. In 2019 vindt dan weer een evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs plaats.  In de tussentijd moet de boekenbranche laten zien dat de wet zorgt voor stimulering van het aanbod van minder courante titels, zo schrijft minister Bussemaker vandaag in een brief aan de Kamer.
Het kabinet volgt hiermee het advies op dat de Raad voor Cultuur in juli 2014 uitbracht aangaande de Wet op de vaste boekenprijs.

De minister stelt de wet te beschouwen als een van de instrumenten voor een vitale leescultuur. Bij de huidige teruglopende inkomsten voor de boekenbranche en de ingrijpende ontwikkelingen rondom digitalisering in de boekenmarkt is het belangrijk om ook kwetsbare titels zoals essays en boeken van beginnende schrijvers beschikbaar te maken en te houden, aldus de minister.

De minister benadrukt wel dat een belangrijke voorwaarde om de wet nog vier jaar te laten bestaan, is dat er gedegen onderzoek wordt gedaan naar de vraag of de wet daadwerkelijk de uitgave en inkoop van minder courante titels stimuleert. Uit de huidige evaluatie en het advies van de Raad voor Cultuur is niet gebleken in hoeverre de wet daaraan nu bijdraagt. Daarnaast moeten partijen in de boekenbranche innoveren en hun krachten bundelen. De Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak neemt hierin de rol van innovatiecentrum op.  De minister wil dit innovatiecentrum financieel ondersteunen als daar een investering van de boekenbranche zelf tegenover staat. Over twee jaar komt er een tussentijdse rapportage over innovatie, digitalisering en kruissubsidiering in de boekensector, aldus Bussemaker.

Minister Bussemaker geeft hiermee volgens de Raad voor Cultuur gevolg aan de vier voorwaarden die hij in zijn advies van juli 2014 had geformuleerd:
  • De relatie tussen de overheid en de boekensector moet anders worden ingericht. Wie bij wet een bijzondere economische status geniet, zal meer inzage moeten geven in relevante cijfers.
  • Overtuigend bewijs voor de werking van de wet is tot nu toe niet geleverd. Er zullen daarom alternatieve evaluatiemethoden moeten worden ontwikkeld.
  • De overheid laat onderzoeken of er (alternatieve) steunmaatregelen gewenst zijn om de sector al dan niet tijdelijk (of extra) te ondersteunen, zodat de lees- en boekencultuur wordt bevorderd.
  • Partijen in de boekenbranche gaan hun krachten bundelen en voeren met elan een innovatieagenda uit.
De minister stelt in haar brief (pdf) overigens ook dat 'het krimpend perspectief van de traditionele boekenmarkt en de onzekerheden bij overgang van fysiek naar digitaal' aanleiding zijn om de al bestaande samenwerking tussen het boekenvak en de openbare bibliotheken te vergroten. 'Ongeveer 25% van alle eboektransacties via het CB-platform betreft uitleningen aan leden van de openbare bibliotheek. De openbare bibliotheek speelt daarmee een belangrijke rol bij het digitale lezen in Nederland. Het boekenvak behoort tot het private domein, de openbare bibliotheek tot het publieke domein. Beide richten zich, ieder vanuit hun eigen perspectief, op het verspreiden van kennis, informatie en cultuur,' aldus de minister. Bussemaker vindt dat van samenwerking niet alleen sprake moet zijn bij campagnes die de leescultuur versterken, zoals de Boekenweek, de Kinderboekenweek, Voorleesdagen en Poëzieweek, maar ook bij nieuw te ontwikkelen digitale producten en diensten of bij het digitaliseren van de backlist.

De Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) stelt in een reactie dat uitgevers en boekverkopers, verenigd in de KVB, blij zijn dat de minister het cultuurpolitieke en maatschappelijke belang van de Wet op de vaste boekenprijs onderschrijft en zij ondersteunen de voorwaarden die de minister aan handhaving van de wet stelt. De KVB toont zich verheugd dat haar voorstel tot modernisering van de wet door de minister is overgenomen. 'De mogelijkheid een vaste prijs vast te stellen voor een papieren boek met daaraan gekoppeld een digitale component (zoals bijvoorbeeld een e-book) is in het belang van de lezer én de verdergaande innovatie in het boekenvak,' aldus de KVB.
Ook de Raad voor Cultuur zegt blij te zijn met de maatregelen die de minister heeft aangekondigd. 'Snel veranderende maatschappelijke, economische, juridische en mediatechnologische ontwikkelingen onderstrepen nog eens de grote urgentie ervan,' aldus de Raad voor Cultuur.

Voor de volledige tekst van de 'Kamerbrief 2e evaluatie Wet op de vaste boekenprijs', zie de website van de Rijksoverheid.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie