HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Cursusbureau Rijnbrink Groep wordt Rijnbrink Campus
09-02-2015
Het cursusbureau van de Rijnbrink Groep krijgt een nieuwe naam: Rijnbrink Campus. Omdat de ontwikkelingen snel gaan op het gebied van kennis delen en bijscholing vindt de Rijnbrink Groep het belangrijk om haar cursusbureau te transformeren naar een 'Centrum voor Kennisdelen, Leren en Ontwikkelen'. 
In een persbericht stelt de Rijnbrink Groep dat het met het oog op de snelle veranderingen in de wereld van bibliotheken en cultuurorganisaties niet meer volstaat om louter cursussen te organiseren. 
'Steeds meer gaat de aandacht naar samen onderzoeken, samen leren hoe je mensen en organisatie het best kan laten aansluiten op de ontwikkelingen. Dat vraagt om andere vormen van leren en ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld inspiratiedagen, ID.café’s, werkateliers en collegiale uitwisseling. Maar ook kennisdeling en ontwikkeling is er onlosmakelijk mee verbonden. Rijnbrink Groep wil graag mee schakelen en zo Bibliotheken optimaal en proactief ondersteunen in deze transities. Die ondersteuning gaat Rijnbrink Groep bieden met Rijnbrink Campus, een "open ruimte" voor Kennisdelen, Leren en Ontwikkelen. Met het project UP, naar een Centrum voor Kennisdelen, Leren en Ontwikkelen, zetten we de omvorming van het cursusbureau in gang,' aldus de Rijnbrink Groep.

Contactpersonen voor de Rijnbrink Campus zijn: Anneke Manche (projectleider UP), Helma Nijenhuis (opleidingsadviseur), Saskia Endeman (administratie Rijnbrink Campus), Marleen Teunissen (coördinatie administratie Rijnbrink Campus). Rijnbrink Campus is te bereiken via volgend e-mailadres: campus@rijnbrinkgroep.nl.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie