HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Nog geen pensioenberekeningen
11-02-2015
AZL, de pensioenuitvoerder van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB), verwacht op z’n vroegst eind februari voorbeeldberekeningen te kunnen maken voor werknemers van openbare bibliotheekorganisaties die daarom gevraagd hebben. De reden dat deze berekeningen nog niet gemaakt kunnen worden, is dat het nieuwe pensioenreglement van het POB er nog niet is. Daardoor kan AZL niet beschikken over de rekenregels die behoren bij dat nieuw reglement. Het POB-bestuur is volgens AZL druk doende het nieuw reglement te bepalen. Dat schrijft AZL aan werknemers die willen weten wat de financiële gevolgen zijn van de pensioenbesluiten.  
AZL zegt ook dat er een groot aantal aanvragen om oriënterende berekeningen is binnengekomen. De verwachting is dat die in de loop van maart naar de aanvragers gestuurd kunnen worden. Omdat de termijn waarop mensen kunnen beslissen daardoor kort wordt (wie in verband met de VPL-regeling uiterlijk 15 juni met vervroegd pensioen wil, moet zorgen dat de aanvraag uiterlijk 15 april binnen is), raadt AZL aan te overwegen vast een definitieve aanvraag te sturen. Aanvragers kunnen daar dan vóór de desbetreffende ingangsdatum schriftelijk van afzien, als de berekeningen aanleiding geven het pensioen toch nog maar uit te stellen.

De VOB wijdde 10 februari op haar website aandacht aan de perikelen rond de VPL-regeling en de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. De VOB zegt: ‘Gewijzigde regelgeving is oorzaak van een enorme herzieningsoperatie van de pensioenadministratie, waar het POB al geruime tijd mee bezig is en die nog niet is afgerond. Ons is verzekerd dat het POB er alles aan doet zo snel mogelijk de branche en betrokkenen van meer informatie te voorzien.’

Eerdere berichten over de pensioenwijzigingen verschenen op 23 december 2014, 2 januari, 12 januari en 31 januari 2015.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (3)

Dominggus Gaspersz
6-3-2015 11:11
Petitie afschaffen VPL

De leden van de ABVA KABO bij NBD Biblion hebben onderstaande petitie ondertekend en opgestuurd naar onze bond. Wij roepen bij deze bondsleden/sympathisanten in andere bibliotheekorganisaties op deze actie te ondersteunen. Kopieer en teken de petitie en verstuur hem naar de bond.


Petitie afschaffen VPL

Wij, vakbondsleden werkzaam bij NBD Biblion, maken ons grote zorgen over het afschaffen van de zogenaamde VPL regeling. Dit besluit is naar ons oordeel ondoordacht genomen. Een besluit dat grote financiële gevolgen heeft voor de deelnemers aan het Pensioenfonds Openbare bibliotheken. Bovendien is dit besluit genomen zonder dat wij er op enigerlei wijze in zijn gekend. Dit past niet bij het zorgvuldige bestuur dat wij van onze belangenbehartiger ABVA KABO verwachten en ook mogen eisen. De argumenten die door ABVA KABO naar voren zijn gebracht om het genomen besluit te rechtvaardigen kunnen ons niet overtuigen. Men beroept zich nu op het voorwaardelijk karakter van de regeling. Dit terwijl in alle pensioen overzichten dit voorwaardelijk karakter nauwkeurig is gedefinieerd. Voorwaardelijk betekent dus in dit verband iets geheel anders dan “niet zeker”.

Ook het beroep op een vermeende onrechtvaardigheid kan ons niet overtuigen. De historie van ons Pensioenfonds is een aaneenschakeling van regelingen waarvan weinigen konden profiteren en velen voor moesten betalen. Immers de kern van een pensioenfonds is juist die onderlinge solidariteit.
Er is dus een verkeerd besluit genomen in december. Daar komt bij dat men tot de dag van vandaag niemand van concrete informatie kan voorzien. Ook de laatste berichtgeving van de ABVA KABO schiet hier wederom in tekort en blijft steken in algemeenheden met een sterk defensief karakter.

Dit lijkt een toonbeeld van onzorgvuldig handelen. Kordate besluiten nemen is een ding, de gevolgen overzien is iets anders. Vandaag op 6 maart is de pensioenplanner nog steeds niet bijgewerkt. Terwijl op 15 april het doek valt voor pensioenaanvragen die nog gebruik willen maken van het oude pensioenreglement.

Dit brengt ons tot de volgende eisen:

- De discussie over het genomen besluit voor afschaffing van de VPL moet alsnog met de leden worden gevoerd.

- De termijn voor de overgangsregeling moet opgerekt worden tot 1 september 2015.

- Binnen deze termijn behoudt iedere deelnemer die met pensioen gaat het recht op de volledige VPL.

- Binnen deze termijn moet ook iedereen die met deeltijd pensioen gaat het recht behouden op de volledige VPL, ook op het volledige VPL deel van het pensioen dat men nog niet opneemt.


Dominggus Arif Gaspersz, 
Kaderlid abvakabo FNV
Voorzitter OR NBD Biblion BV
Rinske Tuinstra
11-3-2015 13:42
 Zojuist heb ik namens de Ondernemingsraad van Stichting Openbare Bibliotheek 's-Hertogenbosch bovenstaande petitie gekopieerd, ondertekend en opgestuurd naar onze vakbond.
Wij steunen hiermee de actie van NBD Biblion.

Namens de leden van de Ondernemingsraad van Stichting Openbare Bibliotheek Den Bosch,
Rinske Tuinstra
Voorzitter OR 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie