HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Transitieplan landelijke informatie-infrastructuur naar OCLC-WorldShare
16-02-2015
Er komt een transitieplan voor de verplaatsing van de landelijke digitale informatie-infrastructuur voor openbare bibliotheken naar WorldShare van OCLC. Dit moet er toe bijdragen dat bibliotheekgebruikers alles wat de bibliotheek te bieden heeft eenvoudig kunnen vinden en verkrijgen. Op elk moment van de dag en vanaf iedere locatie. 
Dit zegt OCLC in een mededeling die 13 januari op zijn website verscheen. OCLC meldt dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) besloten heeft het contract dat Bibliotheek.nl (BNL) had gesloten voor het gebruik van het Gemeenschappelijke Geautomatiseerde Catalogiseersysteem (GGC) ten behoeve van de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) met een jaar te verlengen.
BNL sloot dat contract in februari 2012. Het liep op 31 december 2014 af. Het contract was nodig om ‘een stevig fundament’ te leggen onder de NBC+, zo zei BNL in 2012. De verwachting was dat alle openbare bibliotheken in dat jaar zouden worden aangesloten op de NBC+. In maart 2014 werd de Openbare Bibliotheek Amsterdam aangesloten, maar daarna bleef het stil. Wel verscheen er in mei 2014 een onderzoek naar de toekomst van de NBC+, van de hand van Maurits van der Graaf van bureau Pleiade. De commissie Digitale ontwikkeling van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) noemde dat onderzoek in een uitgelekt zes-puntenplan een relevant stuk.

Open aanpak
In februari 2014 tekenden de universiteitsbibliotheken en de KB (samenwerkend in het UKB) met OCLC een consortiumovereenkomst voor de overgang van hun informatie-infrastructuur naar het WorldShare-platform. ‘WorldShare biedt een open aanpak in de cloud voor het delen van metadata, applicaties en innovaties, waardoor bibliotheekconsortia op nationaal en regionaal niveau kunnen samenwerken. Tevens kunnen zij internationaal de handen ineen slaan om hun online zichtbaarheid te vergroten en profiteren van de besparingen dankzij wereldwijde samenwerking,’ zo werd toen gemeld.

Meerjarige overeenkomst
Het OCLC-bericht over de verlenging van het contract ten behoeve van openbare bibliotheken meldt dat KB en OCLC hebben afgesproken dat gedurende 2015 wordt gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe, toekomstgerichte, meerjarige overeenkomst ter ondersteuning van de NBC en de onderliggende infrastructuur voor openbare bibliotheken. ‘Hierbij vormt de aansluiting op het door het UKB ingezette traject naar WorldShare een belangrijk uitgangspunt’, aldus OCLC, dat verder zegt: ‘De voorbereiding op de overeenkomst die vanaf 2016 ingaat, zal inhoudelijk gericht zijn op efficiënt metadatabeheer, zichtbaarheid en toegankelijkheid van informatie, een efficiënte oplossing voor het IBL en een goede aansluiting op lokale processen van openbare bibliotheken. Tevens wordt een transitieplan voor de verplaatsing van de onderliggende GII-infrastructuur naar WorldShare uitgewerkt voor de openbare bibliotheken.’ 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie