HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Provincies bezuinigen bijna 25 procent op cultuur sinds 2011
16-03-2015
De provincies besteden in 2015 gezamenlijk jaarlijks 23 procent minder aan cultuur (kunsten, erfgoed en letteren samen) dan in 2011.  Erfgoed wordt ontzien, maar op kunsten wordt gemiddeld 40 procent bezuinigd. Op letteren, met name bestedingen aan provinciale serviceorganisaties voor bibliotheken, wordt gemiddeld 21 procent bezuinigd.
Dit concludeert adviesbureau Berenschot, dat op verzoek van de Boekmanstichting de begrotingen van provincies voor cultuur onderzocht.

De gezamenlijke jaarlijkse provinciale uitgaven aan cultuur lopen terug van € 328 miljoen in 2011 naar € 254 miljoen in 2015.

De verschillen zijn groot, aldus de onderzoekers: Overijssel bezuinigt met 75 procent en houdt in 2015  € 14 miljoen van de € 57 miljoen in 2011 over. Vier provincies gaan volgens de begrotingen voor 2015 juist 10 tot 20 procent meer uitgeven aan cultuur: Friesland, Drenthe, Gelderland en Zuid-Holland.
 
Provinciale bezuinigingen cultuur

Het meest wordt er door de provincies bezuinigd op de kunsten: zo'n 40 procent, waardoor er in 2015 nog 81 miljoen overblijft. 

Op letteren, met name bestedingen aan provinciale serviceorganisaties voor bibliotheken, wordt gemiddeld 21 procent bezuinigd, en er blijft in 2015 € 44 miljoen over. In 2015 zijn de bestedingen aan erfgoed nog ongeveer op hetzelfde niveau, namelijk € 129 miljoen waarbij wel geldt dat het rijk dit jaar € 20 miljoen naar de provincies gedecentraliseerd heeft, speciaal voor monumenten.

Provincies kiezen er steeds vaker voor om niet structureel subsidies te verstrekken aan cultuur, maar voor incidentele investeringen in de vorm van impulsgelden. De begrotingen voor 2017 zijn nog niet allemaal bekend, maar de dalende lijn in de structurele bestedingen lijkt zich te vervolgen, aldus de Boekmanstichting, die er aan toevoegt: 'Door het terugtrekken op kerntaken wordt de rol van veel provincies dus nog kleiner. Gemiddeld besteden provincies vanaf 2015 maar € 15 per inwoner aan cultuur.' (Ter vergelijking: het rijk besteedt sinds de bezuinigingen nog € 45 per inwoner, gemeenten blijven gemiddeld de grootste financier met € 105 per inwoner.)

Bastiaan Vinkenburg, sectorleider Kunst & Cultuur bij Berenschot stelt in het persbericht op Cultuurindex.nl: 'Het is de vraag of in provincies met dergelijke kortingen de infrastructuur voor de kunsten en bibliotheken kan blijven voortbestaan. In enkele gevallen komt de continuïteit van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, gericht op het verzorgen van muziek- en ander cultuuronderwijs in het primair onderwijs, in gevaar door het wegvallen van de provinciale bijdrage. Ook de matching van gemeenten kan daardoor wegvallen, waardoor de bezuiniging nog groter uitvalt.'

In juni 2015 verschijnt kwartaalblad Boekman, nummer 103, met een overzicht en analyse van de publieke en private bestedingen aan kunst, erfgoed en letteren, inclusief de gevolgen van de bezuinigingen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie