HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB stelt tijdelijke procesmanagers aan voor Nationale Bibliotheekpas, Innovatieplan en Bibliotheek Onderneemt
17-03-2015
Jellie Tiemersma en Margareth Bles zijn door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)  op tijdelijke basis aangesteld als procesmanagers om sturing te geven aan respectievelijk het project Nationale Bibliotheekpas, het Innovatieplan en het programma De Bibliotheek onderneemt.
Jellie Tiemersma zal zich als procesmanager (op basis van 16 uur per week) bezig houden met de Nationale Bibliotheekpas en het Innovatieplan (eerder door de VOB ook wel 'Ontwikkelplan' genoemd). Dit laatste samen met Inge van Asperen. Tiemersma ondersteunt de Stuurgroep Nationale Bibliotheekpas en is adviseur voor VOB-directeur Ap de Vries op deze en andere dossiers. Zij zal deze taak in elk geval tot 1 juli a.s. op zich nemen, zo meldt de VOB.

Margareth Bles zal (op basis van 12 uur per week en in elk geval gedurende twaalf maanden) als procesmanager de activiteiten binnen het programma De Bibliotheek onderneemt ondersteunen en het Leiderschapsprogramma van de VOB (opvolger van de voormalige LibrarySchool) vormgeven.

De aanstelling van Tiemersma en Bles komt voort uit de door de VOB-leden tijdens de laatste ledenvergadering uitgesproken wens tot een sterkere sturing op het project Nationale Bibliotheekpas en tot de ontwikkeling van een innovatieplan (branche ontwikkelplan) op basis waarvan prioriteiten voor de toekomst gesteld kunnen worden en concrete acties gepland en gefinancierd kunnen worden. De VOB wil deze kwesties in de aanloop naar de ledenvergadering van juni 2015 met extra expertise versneld afhandelen.

Overigens maakte de VOB op 2 maart ook bekend dat er door de VOB en de Samenwerkende Provinciale Serviceorganisaties Nederland (SPN) afspraken zijn gemaakt over de verdere ontwikkeling van de Nationale Bibliotheekpas.
In de opdracht (pdf) van de VOB aan SPN wordt geconstateerd dat VOB-bestuur, SPN en de projectleiding Nationale Bibliotheekpas behoefte hebben aan een duidelijker governance van het project, om daarmee duidelijkheid in besluitvormingslijnen, transparantie in het traject en slagvaardige aansturing te bevorderen. Het VOB-bestuur heeft daarom met instemming van SPN besloten een stuurgroep verantwoordelijk te maken voor de aansturing van het project en daarmee voor de oplevering van een integraal beslisdocument, een business case en een risicoanalyse, die in de ledenvergadering van juni 2015 aan de VOB-leden voorgelegd kunnen worden.

Onderdelen van het 'beslisdocument' moeten worden: 
  • Voorstel lidmaatschapsstructuur (koppeling lidmaatschap - fysiek, digitaal en gecombineerd - aan lokale bibliotheek).
  • Voorstel harmonisatie van leenvoorwaarden en uitleentarieven.
  • Voorstel integrale invoering Nationale Bibliotheekpas eerste helft 2016. 
  • Voorstel propositie uitbreiding en vernieuwing dienstverlening fysiek en digitaal. Voorstel doorontwikkeling digitale dienstverlening met collecties/diensten uit de hoek van de KB-collecties, universiteits- en hogeschoolbibliotheken, erfgoed e.d.. Koppelen fysieke en digitale dienstverlening. Versterken digitale dienstverlening
De business case betreft de beschrijving van de materiële en immateriële opbrengsten van de Nationale Bibliotheekpas (NBP). Op basis van een analyse van de te verwachten kosten en opbrengsten van de NBP (op landelijk niveau) en de verdeling ervan (landelijk als lokaal) wordt een zakelijke rechtvaardiging van de NBP gegeven. En een investeringsvoorstel voor de in te zetten middelen (kosten en financiering ervan).

De risicoanalyse betreft een analyse van risico’s bij invoering en uitvoering van de NBP op het gebied van techniek & infrastructuur, ICT & privacy, juridische aspecten, kosten/financiën, organisatie & beheer en beveelt maatregelen aan om de geschetste risico’s te beperken.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie