HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gastlenen in 27 Noord- en Zuid- Hollandse openbare bibliotheken
18-03-2015
Gebruikers van 27 Noord- en Zuid-Hollandse openbare bibliotheken die het BicatWise-automatiseringssysteem van ProBiblio afnemen kunnen sinds 1 januari 2015 gebruikmaken van gastlenen, door ProBiblio en de bibliotheken aangeduid als ‘intern gastlenen’. De materialen mogen worden teruggebracht in een andere bibliotheek dan waar ze geleend zijn. Voor de gebruiker gelden de uitleenvoorwaarden van de bibliotheek waar de materialen gehaald zijn. 
Tot de groep van 27 bibliotheken (pdf) horen grotere als Kennemerwaard (Alkmaar e.o.), Hoorn, Hilversum, AanZet (Dordrecht en wijde omgeving), Zoetermeer en Zuid-Hollandse Delta. Samen dekken de collecties van deze 27 bibliotheken een zeer groot deel van alle in Nederland beschikbare bibliotheekmaterialen.
Het besluit ‘intern gastlenen’ te laten gelden is een gevolg van het afsluiten van een project ‘provinciale bibliotheekpas’ op 31 december 2014. De provincie Noord-Holland stelde hier subsidie voor beschikbaar aan de Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB). De provincie Zuid-Holland gaf ProBiblio toestemming voor de Zuid-Hollandse bibliotheken mee te doen aan het project. Het project is door ProBiblio indertijd ingebracht bij de stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN) en vormde daarmee de grondslag voor het project Nationale Bibliotheekpas. De projectleider van het provinciale project, Nicolette van Ham, is ook landelijk projectleider.

Wachten op fase 1
Frans Bergfeld, directeur Bibliotheek Waterland, SOOB-voorzitter en lid van de landelijke stuurgroep, meldde desgevraagd: ‘Het project provinciale bibliotheekpas is formeel afgerond maar operationeel moeten er nog wat zaken geregeld. Op dit moment kun je in 27 Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken terecht , dit zijn de bibliotheken die hun BicatWise-systeem bij ProBiblio afnemen en sinds 1 januari de mogelijkheid voor gastlenen hebben aangezet. Voor de andere bibliotheken is het wachten tot gastlenen fase 1 technisch geregeld is door Bibliotheek.nl (nu Koninklijke Bibliotheek), daarna moet nog even getest worden en dan kunnen we van start. De verwachting is dat dit voor de zomer lukt.’

Zomer 2015
Zoals eerder werd vermeld betreft de landelijke fase 1 ’eenvoudig gastlenen’, waarbij de materialen moeten worden teruggebracht in de bibliotheek waar ze gehaald zijn. Deze fase zou aanvankelijk 1 januari 2015 in het hele land ingaan, maar moest worden uitgesteld. Eerst werd gedacht aan 1 maart 2015, maar zoals in de laatste Nieuwsbrief (van maart) werd bericht, wordt nu gedacht, zoals ook Bergfeld zei, aan de zomer van 2015.
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) maakte bekend de ‘governance’ voor het landelijke project te hebben versterkt en tevens als procesmanager Jellie Tiemersma te hebben aangesteld. In de ledenvergadering van december waren vooral twijfels over een landelijke tarievenstructuur, daar er op subsidiegebied geen ‘leving playing field’ is. Ook werd vanuit het project aangegeven dat er nog een overkoepelende visie moet komen op de landelijke digitale bibliotheek in samenhang met de lokale/regionale fysieke bibliotheken en op de vraag hoe de landelijke infrastructuur zich verhoudt tot de lokale bibliotheekprocessen.
In de ledenvergadering van 18 juni moeten een integraal beslisdocument, een business case en een risicoanalyse aan de orde komen.

Collectiebeleid
Onderdeel van het Noord- en Zuid-Hollandse project was ook gezamenlijk collectiebeleid. Daar zijn scenario’s voor besproken. Bergfeld zegt: ‘Er zijn inmiddels vier bibliotheken in Noord-Holland die een pilot doen waarbij nog veel nauwer wordt samengewerkt op collectiegebied.’ 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie