HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Sluiting dreigt voor bibliotheekvestigingen Amersfoort
30-03-2015
Vanwege bezuinigingen dreigen de Amersfoortse vestigingen Hoogland en Vathorst te moeten sluiten. Bibliotheek Eemland roept haar gebruikers op bezwaar aan te tekenen tegen de bezuinigingsplannen.
Bibliotheek Eemland, die de bibliotheekvoorziening in Amersfoort verzorgt, stelt op haar website: 'De afgelopen jaren hebben wij als Bibliotheek Eemland al te kampen gehad met sluitingen van diverse vestigingen. Nu dreigt er dus opnieuw een ernstige bezuinigingsronde. Daarom vragen wij u om uw stem te laten horen dat deze bezuiniging echt niet kan doorgaan!! (...) De gemeente heeft toegezegd de bezwaren die bij de bevolking leven mee te nemen in haar besluitvorming.'

De gemeente Amersfoort stelt in het kader van het Dossier evenwichtige meerjarenbegroting de komende jaren structurele maatregelen te moeten nemen ter waarde van (oplopend in 2018 tot) in totaal 19 miljoen euro (bezuinigingen en/of extra inkomsten)  om ervoor te zorgen dat de begroting in evenwicht komt. Om dit te realiseren heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen, waarbij het potentieel gaat om circa 40 miljoen euro aan mogelijke bezuinigingen en circa 20 miljoen aan mogelijke extra inkomsten.
Het gemeentebestuur biedt de bevolking nu de mogelijkheid om te reageren. Per deelprogramma zijn online fora geopend, die tot 6 april de mogelijkheid bieden om te reageren. Het deelprogramma 'Kunst en Cultuur', waaronder de bibliotheek valt, heeft tot nu toe verreweg de meeste reacties (663) opgeleverd.

Uit de financiële verantwoording bij het deelprogramma Kunst en Cultuur blijkt dat het in het geval van sluiting van de filialen Vathorst en Hoogland gaat om een bezuiniging van 775.000 euro in 2018. Als mogelijke gevolgen voor de stad wordt voor sluiting van de bibliotheekvestigingen vermeld:  'Sluiten van een of twee van de resterende drie vestigingen van de bibliotheek (in een vorige bezuinigingsronde zijn al twee vestigingen gesloten) gaat ten koste van de spreiding in de stad en daarmee de bereikbaarheid van de voorziening. Ook heeft het consequenties voor de verschillende sociale voorzieningen welke soms op dezelfde locatie zitten als de bibliotheken (Stichting De Neng en Icoon).'
Enkele jaren geleden kreeg Bibliotheek Eemland te maken met een bezuiniging van 25%, als gevolg waarvan de vestigingen Zielhorst en Kruiskamp moesten sluiten. De voorgenomen sluitingen leidden destijds tot veel protest vanuit de bevolking. Met name in de wijk Zielhorst bleven de inwoners tot het laatste moment strijden voor het open houden van hun bibliotheek.

Als ook de wijkfilialen Vathorst en Hoogland zouden moeten sluiten, zal in Amersfoort alleen het vorig jaar geopende (pdf) (en naar de titel Beste Bibliotheek van Nederland 2015 meedingende) Eemhuis als een volwaardige bibliotheekvestiging overblijven.

In april maken burgemeester en wethouders van Amersfoort eerste keuzes voor wat betreft de nieuwe bezuinigingen. Deze vatten zij samen in een voorstel waarover de gemeenteraad spreekt in mei. In juni besluit de gemeenteraad.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie