HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Overgangsperiode VPL-regeling blijft lopen tot 15 juni 2015
31-03-2015
Het is FNV Publiek Belang niet gelukt de overgangsperiode voor de VPL-regeling te verlengen tot een later tijdstip dit jaar. De datum blijft dus 15 juni. Dat meldt Hanan Yagoubi, bestuurder van deze vakbond, in een brief van 27 maart 2015 aan de FNV-leden die werkzaam zijn bij NBD Biblion en Bibliotheek Den Bosch 
Yagoubi zegt dat de gesprekspartners in het op 19 maart gehouden CAO-overleg niet bereid waren tot verlenging. De reden was, zoals ze zelf ook al eerder genoemd had, dat verlenging zou betekenen dat er gezien de lage rentestand met terugwerkende kracht een premie van 7% zou moeten worden geheven. Daar waren werkgeversvertegenwoordigers het niet mee eens.

Yagoubi meldt in haar brief (pdf) ook dat AZL in de eerste week van maart berekeningen zou verstrekken, maar dat dit niet gelukt is. Meteen na het CAO-overleg heeft de FNV een klemmend beroep op AZL gedaan om met een planning te komen. Die planning staat in de brief. De voorlopige berekening voor mensen die er om gevraagd hebben zou komen tussen 19 en 27 maart. Wie denkt in aanmerking te komen voor de VPL-regeling kan dan nog voor 15 april de pensioenaanvraag indienen. AZL stuurt alle aanvragers tussen 16 april en 30 april onder voorbehoud de toekenning toe. Iedereen heeft dan tot 31 mei de tijd om eventueel nog wijzigingen aan te brengen in de aanvraag. Wie deze handhaaft, ontvangt tussen 1 en 8 juni de definitieve berekeningen. Uitkering start op 15 juni.

Yagoubi meldt dat voorstellen van FNV-zijde om tot verlenging te komen wel in overweging zijn genomen en vervolgens voor berekeningen zijn voorgelegd aan AZL en Mercer. Maar ze bleken financieel niet haalbaar te zijn.
Ze heeft, zo schrijft ze, ook nog op andere wijze geprobeerd werknemers meer tijd en ruimte te geven alles af te ronden, om niet gehaast een arbeidscarrière te hoeven afsluiten, maar ook hier wilden de gesprekspartners niet op ingaan.
Yagoubi: ‘Het is jammer te moeten constateren dat er vanuit werkgeverszijde afwijzend is gereageerd op beide voorstellen. Ik had het graag anders gezien en gewild. Hetzelfde geldt voor het gehele traject, dit verdient geen schoonheidsprijs.’

Desgevraagd meldde Hanan Yagoubi dat er ook gesproken is over artikel 70 lid 1f van de CAO, waarin staat dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op de AOW-leeftijd.
Hierdoor kunnen werknemers die voor 1 mei 1954 geboren zijn (en eerder AOW krijgen dan op hun 67ste) niet tot hun 67ste doorwerken zonder toestemming van de werkgever.
Het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) meldde echter dat iedereen die dat wenst twee jaar langer pensioen kan opbouwen.
Volgens Yagoubi zijn de CAO-partners er nog niet uit of artikel 70 lid 1f aangepast kan worden.

De poging van Yagoubi was ingegeven door een petitie van FNV-leden die werkzaam zijn bij NBD Biblion.

Eerdere berichten over de pensioenwijzigingen verschenen op 23 december 2014, 2 januari, 12 januari, 31 januari, 11 februari, 7 maart, 10 maart en 13 maart 2015


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie