HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB start enquête over nieuwe ontwikkelagenda 'Route 2020'
31-03-2015
In aanloop naar de ledenvergadering van 18 juni 2015 vraagt de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) haar leden mee te denken over de toekomst. Dit doet de VOB met een enquête over de nieuwe ontwikkelagenda, 'Route 2020'.
De VOB kondigde de ontwikkeling van de 'ontwikkelagenda' ruim een maand geleden aan. In de ontwikkelagenda worden de door de leden gevraagde acties en plannen gebundeld. Het ontwikkelplan moet de huidige branchestrategie 'De bibliotheek levert waarde' opvolgen.
Aanleiding voor het formuleren van de ontwikkelagenda is onder andere  de vraag van leden in de laatste ledenvergadering (ALV) om actie van de VOB op het gebied van de positionering van de openbare bibliotheken in het brede sociaal-maatschappelijk en educatief domein.

De VOB stelt over de in samenwerking met de leden op te stellen ontwikkelagenda: 'Wij zien Route 2020 als een routeplanner, als een navigatie-instrument. We kiezen gezamenlijk een aantal thema's die we belangrijk vinden voor de toekomstbestendigheid van bibliotheken. Daar gaan we aan werken. Eind 2017 kijken we opnieuw naar de ontwikkelingen in de maatschappij die dan spelen. We kunnen desgewenst de koers aanpassen en nieuwe thema's kiezen.  (...) Een aantal relevante thema's is al genoemd op de laatste ledenvergadering. Er is ook ruimte om een eigen thema aan te dragen. We vragen u om bij het invullen van de enquête naar uw eigen bibliotheek en netwerk te kijken, maar vooral ook naar de branche als geheel.'

Tijdens de komende ledenvergadering (ALV) van de VOB, op 18 juni, zullen vijf 'prioritaire thema's' vastgesteld worden, die in de zomer en het najaar van dit jaar uitgewerkt gaan worden tot concrete programma's. Uiteindelijk moet dit leiden tot een totaalprogramma, waarbij aangegeven is wat de globale investeringsruimte van de VOB met betrekking tot deze thema's is. Het is de bedoeling dat in de ALV van december 2015 dan een definitief besluit genomen wordt over de ontwikkelagenda.

Elke bibliotheek heeft op 27 maart een unieke link naar de enquête ontvangen, die tot uiterlijk woensdag 8 april ingevuld kan worden, zo meldt de VOB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie