HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB brengt notitie uit over bibliotheken en digitale overheid
07-04-2015
Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) de notitie 'Bibliotheek en digitale overheid' ontvangen. Daarin wordt uiteengezet welke rol openbare bibliotheken kunnen spelen bij het ondersteunen van de digitale overheid.  
Aanleiding voor het opstellen van de notitie was een gesprek op 19 februari jl tussen Bas Eenhoorn Kars Veling (voorzitter VOB) en Ap de Vries (directeur VOB).
In de notitie 'Bibliotheek en digitale overheid' (pdf) wordt beknopt omschreven hoe de openbare bibliotheken kunnen bijdragen aan het beleid van de diverse overheden om hun communicatie met de burgers steeds meer via de digitale weg te laten verlopen en toch die burgers die daar nog niet zo vaardig in zijn niet onderweg kwijt te raken, aldus de VOB

De VOB zegt over de rol die de bibliotheek op dit gebied kan spelen onder andere: 'De overheid kan de Bibliotheek als fysieke hulp voor de digitale overheid inzetten. De bibliotheek'fungeert dan als plaats voor toegang, waar infrastructuur en computers beschikbaar zijn. De Bibliotheek helpt mee om digitale vaardigheden te ontwikkelen en om hulp te krijgen om digitale media en de digitale overheid te gebruiken.'

De VOB wijst op de inspanningen van bibliotheken op gebieden als mediawijsheid en aanleren van informatievaardigheden en digitale vaardigheden. In de notitie wordt in dit verband melding gemaakt van het feit dat bibliotheken reeds samenwerken met onder andere Seniorweb en UWV waar het gaat om het bevorderen van digitale vaardigheden bij verschillende doelgroepen. Ook wordt het aanbod in het kader van Digisterker, Oefenen.nl en Klik&Tik genoemd. Tenslotte wijst de VOB er op dat bibliotheken met organisaties als Seniorweb, ECP/ECN, Computerwijk, Digisterker en Digitale Stedenagenda samenwerken in het project Digitaal Hulpplein.

De VOB heeft aangegeven dit thema ook mee te nemen in de activiteiten en bij het opstellen van de ontwikkelagenda ‘Route 2020’.  

Bas Eenhoorn werd op 28 mei 2014 benoemd tot Nationaal Commissaris Digitale Overheid. Hij moet als 'overheidsbrede regisseur' een programma op gaan stellen dat wordt uitgevoerd door alle overheden en dat gericht is op 'het leggen van een overheidsbrede infrastructurele basis voor een digitale overheid'. Het kabinet wil de 'digitale overheid' binnen twee jaar gerealiseerd hebben, waarbij het uitgangspunt is dat burgers en bedrijven uiterlijk in 2017 hun overheidszaken volledig digitaal moeten kunnen regelen. Voor wie dat wil, blijven niet-digitale alternatieven overigens bestaan.
In het kader van het programma Digitale overheid wil minister Plasterk (BZK)  ook dat de overheid alle voor burgers relevante informatie digitaal beschikbaar maakt via onder andere de website overheid.nl. Het actief openbaar maken van meer informatie via internet vergroot de openbaarheid van bestuur. Dit sluit aan bij de visie en het actieplan Open Overheid, aldus de minister.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie