HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Den Haag trekt een ton uit voor bewonersinitiatieven buurtbibliotheken
13-04-2015
Inwoners van Den Haag die plannen hebben om een buurtbibliotheek op te starten kunnen daarvoor vanaf nu een beroep doen op een subsidieregeling in het kader waarvan per initiatief maximaal 25.000 euro beschikbaar is. Voor de periode 2015-2018 stelt de gemeente Den Haag jaarlijks een bedrag van 100.000 euro beschikbaar om dergelijke initiatieven te ondersteunen. 
'De verwachting is dat deze regeling tegemoet gaat komen aan de behoefte aan de kleinere bibliotheek in de buurt en er op deze manier een netwerk van kleinere bibliotheken ontstaat,' zo stelt de gemeente Den Haag in een persbericht

Met de subsidieregeling Buurtbibliotheken 2015-2018 wordt de stichting van buurtbibliotheken daarmee overgelaten aan het maatschappelijk initiatief. De verwachting is dat deze regeling geschikt is om een impuls te geven aan initiatieven op buurtniveau om te komen tot de oprichting van een kleine bibliotheek, aldus de gemeente. Brede buurtscholen, Buurthuizen van de Toekomst en andere maatschappelijke instellingen zullen dit in veel gevallen kunnen combineren met hun andere functies

De buurtbibliotheken dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Zo moeten ze ten minste negen uur per week geopend zijn en dienen ze op een afstand van ten minste 500 meter van de dichtstbijzijnde vestiging van de openbare bibliotheek te liggen. 

In Den Haag functioneren sinds begin 2013 reeds zes buurtbibliotheken. Deze werden in het leven geroepen toen in het kader van het in 2011 vastgestelde spreidingsplan (gericht op het realiseren van een bezuiniging van twee miljoen euro) zes van de achttien wijkfilialen dicht moesten. De buurtbibliotheken, die het sluiten van de wijkbibliotheken enigszins moesten opvangen, hebben een kleine collectie boeken (ca 2500 - 4000 banden) en relatief beperkte openingsuren. Ze zijn gevestigd in partnerinstellingen als brede buurtscholen, wijkcentra en zorginstellingen, worden gerund door vrijwilligers en zijn bedoeld voor groepen met een beperkte actieradius: leerlingen van het primair onderwijs en minder mobiele ouderen. De bibliotheek draagt zorg voor de collectiegebonden kosten, terwijl de partnerinstelling alle locatiegebonden kosten voor zijn rekening neemt. 

Op 7 april jl presenteerde wethouder Joris Wijsmuller (SWDC - Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur) in vervolg op het in januari 2014 uitgebrachte evaluatierapport Buurtbibliotheken 2013, een update over de buurtbibliotheken, getiteld 'Ontwikkelingen rond buurtbibliotheken'. Hieruit blijkt dat van de zes in 2013 gestarte buurtbibliotheken de vestiging Statenkwartier op 1 april 2015 haar deuren heeft gesloten en ook niet meer zal heropenen. 'De conclusie na twee jaar buurtbibliotheek Statenkwartier is, dat deze slechts een zeer bescheiden bijdrage aan de wijk heeft geleverd en zelfs dat het geringe gebruik niet opweegt tegen de structurele inspanning van het in stand houden van de buurtbibliotheek,' aldus de wethouder.

Eerder werd al bekend dat de huidige buurtbibliotheek in de Schilderswijk na de zomer weer zal worden vervangen door een grotere wijkbibliotheek. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie