HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Mogelijk bezuiniging van ruim twee miljoen voor OBA
23-04-2015
De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) zou mogelijk te maken kunnen krijgen met een bezuiniging van 2,3 miljoen euro, zo blijkt uit een bericht in Het Parool vandaag. Vooralsnog gaat het echter nog slechts om een inventarisatie van mogelijkheden om te snijden in de gemeentelijke subsidies.
Het Parool meldt dat er in het kader van het in het coalitieakkoord afgesproken voornemen om 30 miljoen van de 450 miljoen euro aan subsidies te schrappen, een inventarisatie is gemaakt van mogelijke posten waar bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Ook de OBA wordt genoemd in deze lijst.

In de inventarisatie (pdf) wordt voor de OBA een mogelijke bezuiniging van 2,3 miljoen euro genoemd. Deze korting zou volgens het stuk gecompenseerd kunnen worden doordat de OBA meer eigen inkomsten moet gaan genereren. Die liggen op dit moment op 10 procent (3,4 miljoen) van de totale begroting, terwijl het gemiddelde per bibliotheek in Nederland op 17 procent ligt, aldus de inventarisatie (verwijzend naar de Bibliotheekmonitor). 'De OBA met 10% scoort dus laag in verhouding tot het landelijke gemiddelde. Wanneer de OBA zijn eigen inkomsten verhoogt van 10% naar 17%, zou dat € 2,431 miljoen meer eigen inkomsten betekenen.' Volgens de opstellers van de inventarisatie moet het, gegeven de nieuwe koers van de OBA, die meer gericht is op het aanbieden van activiteiten en faciliteiten, mogelijk zijn om het aandeel eigen inkomsten te verhogen tot het landelijke gemiddelde van 17%. 'Ons voorstel is een korting van 10% op de subsidie. Ons bezuinigingsvoorstel brengt de OBA in lijn met het landelijk gemiddelde voor eigen inkomsten bij bibliotheken,' aldus de opstellers van de inventarisatie.

Volgens de inventarisatie kan er door de gemeente in het totaal voor maximaal 44,4 miljoen euro aan subsidies gekort worden, indien alle genoemde opties ook zouden worden gerealiseerd. Het is nu aan het college om een keuze te maken.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie