HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Effecten ‘de Bibliotheek op school’ voor meisjes beter dan voor jongens
04-05-2015
Het project de Bibliotheek op school (dBos) heeft een positief effect op de leesvaardigheid van de leerlingen, zowel meisjes als jongens. Daarnaast zijn meisjes op dBos-scholen ook meer gemotiveerd om te lezen en lezen ze ook daadwerkelijk meer dan meisjes op scholen zonder dBos.
Bij jongens heeft dBos wel effect op leesvaardigheid, maar niet op hun leesmotivatie en bekendheid met boeken. Ze oefenen meer op school en gaan daardoor in leesvaardigheid vooruit, maar hun leesgedrag in de vrije tijd verandert niet. Ook werd hun bekendheid met boeken niet groter.

Dit zijn enkele conclusies van Adriana Bus en Thijs Nielen van de Universiteit van Leiden. Zij onderzoeken al enige jaren of dBos een positief effect heeft op leesplezier en leesvaardigheid. Hun bevindingen staan gepubliceerd in het aprilnummer van JSW [Jeugd in School en Wereld, vakblad voor leerkrachten in het basisonderwijs en PABO-studenten -red].

De auteurs doen in hun artikel mogelijkheden aan de hand om ook bij jongens tot meer resultaat te komen. Dat kan door:
• Vooral met de minder enthousiaste lezers te praten over lezen en leesgedrag. Wat zijn de leesvoorkeuren en interesses van deze kinderen? Lezen ze thuis wel eens, en zo ja, wat? Waarom is lezen (op school) niet leuk? Kan daar iets aan gedaan worden?
• Zorg ervoor dat je als leerkracht op de hoogte bent van het boekenaanbod en ga op zoek naar boeken die aansluiten bij de vaardigheden, voorkeuren en interesses van jongens.
• Besteed extra aandacht aan boeken specifiek gericht op jongens (bijvoorbeeld informatieve boeken of series als Boeken over Jongens).
• Vrouwelijke rolmodellen zijn oververtegenwoordigd als het gaat om lezen. Een ruime meerderheid van de leerkrachten in het basisonderwijs is vrouw en thuis worden leesactiviteiten vooral door moeders ondernomen. Het nauwer betrekken van vaders in de leesontwikkeling kan, met name voor jongens, een positieve stimulans zijn.

De bevindingen van Bus en Nielen werden summier ook vermeld op pagina 39 in het evaluatierapport dat de Kwink Groep en Rebel Group maakten voor OCW.

Voor de volledige tekst van het artikel ‘De Bibliotheek op school onder de loep – Leesmotivatie stimuleren’ van Thijs Nielen en Adriana Bus, zie hier (pdf).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie