HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Hengelo protesteert tegen nieuwe bezuinigingsplannen
20-05-2015
Onlangs maakte het Hengelose college plannen bekend voor nieuwe bezuinigingen, die voor de bibliotheek kunnen oplopen tot drie ton in 2019. In een brief aan de raad wijst René Siteur, directeur Bibliotheek Hengelo, er op dat zowel de fasering als de hoogte van de bezuiniging onhaalbaar is.

René Siteur schrijft in de brief onder meer: 'We zien geen mogelijkheden om dat op te lossen zonder dat dit direct ten koste gaat van de Hengeloërs die ons nodig hebben,' daarmee doelend op de laaggeletterden, aldus Tubantia.

De bibliotheek Hengelo wil best een bijdrage leveren aan de bezuinigingen, bijvoorbeeld door ruimte te verhuren om meer inkomsten te genereren, maar Siteur verwacht niet daarmee twee ton in twee jaar op te kunnen halen. De verwachting is overigens wel dat er meer ruimte beschikbaar komt (wellicht zelfs de hele bovenste verdieping van de bibliotheek), omdat de collectie compacter wordt door de digitalisering.

De gemeente Hengelo heeft verschillende varianten (pdf) uitgewerkt om te bezuinigen op de bibliotheek. In de 'haalbare variant' wordt uitgegaan van een bezuiniging oplopend tot 300.000 euro in 2019. Als gevolgen van deze variant noemt de gemeente: het (verder) flexibiliseren van de personele inzet (minder vaste krachten, meer flexibel personeel, meer inzet van vrijwilligers); het multifunctioneler maken van de beschikbare vierkante meters; samen met de gemeente onderzoeken op welke gebieden (naast cultuur en onderwijs) debibliotheek haar dienstverlening kan uitbreiden.
De voorgestelde bezuiniging komt bovenop een bezuiniging van 320.000 euro (12%) die gerealiseerd is in het tijdvak 2010-2015. Deze bezuiniging leidde tot een afname van formatieplaatsen (van 29,5 naar 22,7). De gemeente stelt over deze bezuiniging: 'Dit heeft niet geleid tot daling van het niveau van dienstverlening van de bibliotheek. Integendeel: de openingsuren van beide vestigingen zijn uitgebreid en de "winkelformule" is geïmplementeerd. Dat is onder meer gelukt, omdat de bibliotheek sterk heeft ingezet op samenwerking.'

Naast de bezuiniging op de bibliotheek zelf wil het college overigens ook nog 70.000 euro bezuinigen door de bijdrage aan het bibliotheekabonnement in het kader van het armoedebeleid te schrappen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie