HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
4‚4 miljoen subsidie voor ondersteuning kwetsbare ouderen door bibliotheken vier grote steden
05-06-2015
De bibliotheken in de vier grote steden ontvangen 4,4 miljoen euro subsidie uit het Europees Fonds voor meest behoeftigen (EFMB) om in de komende jaren kwetsbare ouderen extra te ondersteunen in het vergroten van hun sociale omgeving en het doorbreken van hun isolement. Het gaat om ouderen met een laag inkomen die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te raken.
De bedoeling van het project is ouderen meer bekend te maken met de voorzieningen in hun wijk en te stimuleren hier blijvend gebruik van te maken. In het kader van het project wordt gewerkt aan het vergroten van hun persoonlijke competenties zoals financiële zelfredzaamheid en digitale vaardigheden.

De projectactiviteiten sluiten hiermee nauw aan bij reeds bestaande netwerken en activiteiten voor laaggeletterden en mensen met beperkte digitale vaardigheden en op de ontmoetingsfunctie die bibliotheken in toenemende mate vervullen, aldus de bibliotheken van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een persbericht. De bibliotheken stellen dat het project uitstekend past in hun missie om juist mensen die het minder hebben te ondersteunen bij het verwerven van vaardigheden om zich te kunnen informeren en zich te kunnen redden in de samenleving.

Het plan dat de bibliotheken hadden ingediend in het kader van de Subsidieregeling Europees Fonds voor meest behoeftigen (EFMB) 2015-2023 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam als beste uit de bus. Onder meer de duurzaamheid van het plan, het verwachte bereik onder de doelgroep, de kwaliteit en de effectiviteit van de aanpak werden hoog gewaardeerd.
Staatssecretaris Klijnsma stelt in een reactie: 'Het is belangrijk dat ook mensen die weinig te besteden hebben mee kunnen doen in hun wijk. Daarom is het zo mooi dat bibliotheken, die figuurlijk en letterlijk midden in de wijk staan, zich zo actief inzetten om deze mensen te ondersteunen om sociaal actief te zijn.'

De vier bibliotheken werken in dit project samen met Mira Media en met Expertisecentrum ETV.nl, instellingen die gericht zijn op het vergroten van digitale vaardigheden en digitale inclusie, en met partners in de wijken in de steden. Het project loopt tot uiterlijk 2023.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie