HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gert Staal directeur Bibliotheek Lek & IJssel
14-06-2015
Gert Staal is benoemd tot directeur van Bibliotheek Lek & IJssel. Hij wordt de opvolger van Iet Hoogenboezem, die per 1 september met pensioen gaat.

Bibliotheek Lek & IJssel heeft de Utrechtse gemeenten Houten, IJsselstein, Vianen en Lopik als werkgebied. Samen tellen ze ruim 116.000 inwoners.

‘Inmiddels ben ik gestart met inwerken, ik heb er zin in, natuurlijk is hier ook het nodige te doen, maar wel met een gezond vertrekpunt. Ik neem het stokje formeel eind juli over,’ zegt Gert Staal.

Dat het nodige te doen is blijkt uit berichtgeving in de editie Lek en IJssel van Het Kontakt. Op 11 juni meldde dit blad dat de gemeente Lopik (ca. 14.000 inwoners) 100.000 euro wil bezuinigen en een nieuwe, goedkopere opzet van het bibliotheekwerk wenst. ‘Met of zonder de huidige partner, Bibliotheek Lek & IJssel.’ De raadsstukken over het beleidskader 2015-2018 voor de bibliotheek, dat 16 juni in een commissievergadering wordt behandeld (zie punt 6), zeggen dat in de gemeentelijke meerjarenbegroting voor 2015 een bedrag van € 178.000 is opgenomen. ‘Vanaf 2016 is er in principe nog € 78.000 beschikbaar. Daarnaast wordt onderzocht welke andere financieringsbronnen voor het vernieuwen en in stand houden van een bibliotheekfunctie mogelijk zijn.’

B&W willen bekijken of het bibliotheekwerk niet met een commerciële partij of met vrijwilligers kan worden gedaan. Volgens Het Kontakt heeft de gemeente Bibliotheek Lek & IJssel verzocht om voor 1 juli met een uitgewerkt voorstel te komen, dat rekening houdt met de structurele bezuiniging. Staal wordt aldus geciteerd: ‘We zijn uiteraard bereid mee te denken in hoeverre we de bibliotheek in de nieuwe situatie het beste vorm kunnen geven. Omdat haastige spoed zelden goed is, bepleit ik op voorhand een temporisering van de bezuiniging. Zodat wij deze kunnen laten bezinken en bekijken hoe we de taakstelling in onze organisatie gaan verwerken.’ En verder: ‘Een dergelijke bezuiniging heeft ook gevolgen voor de andere gemeenten die door Bibliotheek Lek & IJssel worden bediend. Dat zal Lopik zich moeten realiseren.’

Gert Staal vertrok in februari als directeur van Bibliotheek Rotterdam, waar hij in juli 2013 was aangetreden. Bibliotheekblad nr 5/2015 publiceerde een interview over zijn vertrek en bevat ook reacties.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie