HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Rekenkamercommissie Olst-Wijhe: kulturhusconcept succesvol
17-06-2015
De Rekenkamercommissie Olst-Wijhe concludeert in een op 15 juni aan de gemeenteraad aangeboden evaluatierapport dat het kulturhusconcept in de gemeente succesvol is.
Het onderzoek, 'EvaluatieKulturhusconcept Olst-Wijhe', is, in opdracht van de Rekenkamercommissie,  uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC.  Het onderzoek spitste zich toe op de vraag in hoeverre dankzij het kulturhusconcept in de gemeente Olst-Wijhe voorzieningen behouden zijn en of de kwaliteit ervan is verbeterd.
Het Holstohus is het multifunctionele centrum voor kunst, cultuur, sport, educatie, welzijn en dienstverlening in het centrum van Olst en biedt onderdak aan onder andere de bibliotheek, een gemeentebalie, een expositieruimte, de politiepost, de VVV en het filmhuis.

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni (videoverslag) gaf onderzoeker Cor Wijn een inhoudelijke toelichting bij het rapport. Wijn benadrukte dat  het niet gaat om een evaluatie van het kultuurhus zelf in Olst-Wijhe, het Holstohus, noch van ut Huus, de organisatie die het kulturhus beheert, maar van het concept 'kulturhus' als zodanig. Het concept werd in 2001 in Olst-Wijhe geïntroduceerd.

De belangrijkste conclusie luidt dat dankzij het kulturhus het voorzieningenniveau gehandhaafd is gebleven. Wijn wijst er daarbij op dat dat lang niet in alle plattelandsgemeenten een vanzelfsprekende zaak is. Verder zijn er allerlei vormen van samenwerking gerealiseerd, aangejaagd door Stichting ut Huus en zijn er ontmoetingsplekken behouden in de kleinere kernen.
In vergelijking met andere gemeenten van de omvang van Olst-Wijhe heeft de gemeente op het gebied van cultuur en sport een opvallend goed voorzieningenaanbod, aldus Wijn, bijvoorbeeld waar het gaat om cultuureducatie en de bibliotheek, al is die laatste voorziening de laatste jaren wat aangetast door bezuinigingen. Verder biedt Olst-Wijhe op het gebied van cultuur onder andere nog een theater, een filmhuis, amateurverenigingen et cetera. Voor een gemeente van circa 18.000 inwoners is dat opvallend goed; het voorzieningenniveau komt feitelijk ongeveer overeen met dat van een gemeente van 30.000 inwoners.

Het kulturhusconcept is daarmee gebleken een goed gereedschap te kunnen zijn om het voorzieningenniveau op peil te houden en samenwerking binnen een gemeente te bevorderen. Bedenk echter wel, aldus onderzoeker Wijn, dat in veel andere gemeenten kulturhusen en multifunctionele accommodaties het moeilijk hebben. In Olst-Wijhe lijkt de formule echter beter verankerd en daardoor succesvoller. Een van de succesfactoren in Olst-Wijhe is volgens Wijn, dat de gemeente zelf het voortouw heeft genomen bij het initiëren van het concept en zelf ook participeert in het Holstohus als een van de samenwerkende partijen, waardoor een sterke 'driepoot' is ontstaan van gemeente, exploitatiestichting en woningstichting als eigenaar van het pand. Daarnaast heeft de exploitatiestichting bewezen voldoende professioneel te zijn en en goed verbindingen te kunnen leggen met andere organisaties. Verder is een belangrijke factor dat er goede accommodaties zijn en dat er politiek draagvlak is, waarbij continuïteit gedurende een langere periode gewaarborgd is.

Verbeterpunten liggen er volgens Wijn nog op het gebied van het aantrekkelijker en toegankelijker maken van het gebouw.  Ook is het onderscheid tussen wat zakelijk gebruik en wat maatschappelijk gebruik is van de vierkante meters soms wat diffuus. De wisselwerking met het sociaal domein zou veel beter kunnen. Wijn noemt het opvallend dat er op het gebied van cultuur en sport in het kader van het kulturhus veel samengewerkt wordt, terwijl er nog nauwelijks wisselwerking is met de taken binnen het sociale domein die de gemeenten de laatste tijd op hun bordje hebben gekregen. Daar ligt een enorm grote kans om het kulturhus nog beter te positioneren, aldus Wijn.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie