HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gemeenteraad Amsterdam akkoord met bezuiniging van 1 miljoen voor OBA
07-07-2015
De Amsterdamse gemeenteraad heeft op 1 juli in meerderheid ingestemd met de Voorjaarsnota en daarmee met een bezuiniging van 1 miljoen voor de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).
Het gaat in het totaal om een bezuinigingspakket van 25 miljoen euro voor meer dan 50 culturele en maatschappelijke organisaties.

Voor de OBA gaat het om 500.000 euro met ingang van 2017 en nog eens 500.000 in 2018. De tijdens de raadsvergadering van 1 juli vastgestelde Voorjaarsnota (pdf) meldt bij wijze van toelichting: 'De eigen inkomsten van de OBA kunnen omhoog door meer rendement te halen uit de potentie van de centrale vestiging en de vestigingen met een eigen zaalaccommodatie. Ervaringen bij andere bibliotheken in andere steden laten zien dat eigen inkomsten hoger kunnen. De subsidie na bezuiniging bedraagt €25.608.405, inclusief huursubsidie.'
In een groslijst (pdf) van potentiële bezuinigingsposten die eind april naar buiten kwam, werd ook al gewezen op de mogelijkheid voor de OBA om meer eigen inkomsten te genereren. In de betreffende inventarisatie werd voor de OBA overigens nog een bezuiniging van 2,3 miljoen genoemd.

Hoewel de oppositie (PvdA, GroenLinks, PvdD, PvdO) tientallen amendementen en moties indiende om de bezuinigingen tegen te houden, hield de coalitie van D66, SP en VVD vast aan de voorgenomen plannen, zo meldt Het Parool.

Martin Berendse, directeur OBA, deed tijdens een inspraakronde voor de Commissie Financiën op 4 juni jl nog een poging de bezuinigingen af te wenden door er onder andere op te wijzen dat de OBA bij uitstek een basisvoorziening is die openstaat voor Amsterdammers van alle rangen en standen en daarmee bijdraagt aan het verkleinen van de toenemende kloof tussen arm en rijk in de stad. Berendse stelt tijdens de betreffende bijeenkomst te zijn overvallen door het besluit om, bovenop een eerdere bezuiniging van 3,5 miljoen, nog eens 1 miljoen extra te moeten bezuinigen omdat volgens hem was afgesproken de OBA tijdens deze beleidsperiode te ontzien. Berendse wijst er op dat van de vier grote steden Amsterdam per inwoner het minst uitgeeft aan de bibliotheek, wat er op wijst dat de OBA zeer efficiënt werkt. De OBA wil meer eigen inkomsten verwerven, maar dat zal niet voldoende zijn om de bezuiniging van 1 miljoen te compenseren.

Eerder stelde Berendse tegenover Het Parool door de bezuinigingen voorlopig even niemand meer aan te kunnen nemen. 'We zitten op dure plekken. We denken de eigen inkomsten, bijvoorbeeld via zaalexploitatie en horeca, een beetje te kunnen verhogen, maar een miljoen kunnen we niet opvangen,' aldus Berendse.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie