HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bussemaker aan acht wethouders: geen honorering wens ‘enige toegang’
10-07-2015
De Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en de uitwerking daarvan bieden allerlei mogelijkheden om fysieke bibliotheekmaterialen en landelijke digitale bibliotheekcontent in samenhang te presenteren aan de gebruikers. Daar werken de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het ministerie van OCW aan. Maar de openbare bibliotheek als enige toegang tot rechtendragende, landelijke bibliotheekcontent is in strijd met de wet. Die wens kan niet worden gehonoreerd.
Dat zegt minister Jet Bussemaker van OCW in een brief van 7 juli 2015 (pdf) als antwoord op de brief (pdf) die acht wethouders haar op 18 juni 2015 (de dag van de algemene ledenvergadering van de VOB) stuurden. Daarin vroegen de wethouders om de fysieke bibliotheken het ‘single point of access’ te laten zijn voor een samenhangend pakket aan informatiediensten: fysiek, digitaal of de combinatie fysiek en digitaal.
Martin Berendse, directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), kondigde de brief 18 juni in de ledenvergadering al aan. Hij was één van de indieners van de motie, die bepleitte de lokale openbare bibliotheken het single point of access te laten zijn, ook als het gaat om zogenaamde ‘digital-only’-leden. Dit zou inhouden dat mensen die alleen gebruik willen maken van de betaalde e-content van de door de KB in stand gehouden ‘landelijke digitale bibliotheek’ niet bij de KB zouden mogen inloggen om zich daar te laten registreren als lid. Een dergelijke registratie zou volgens de motie, die door een meerderheid van de VOB-leden werd aangenomen, alleen maar moeten kunnen bij de lokale bibliotheken.

Inmiddels heeft het VOB-bestuur twee verkenners, Job Cohen en Ton Brandenbarg, op pad gestuurd om te bekijken hoe de motie, die door het VOB-bestuur was ontraden, kan worden uitgevoerd.
De brief van Bussemaker bepaalt mede de speelruimte van beide verkenners.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Wim Keizer
14-7-2015 14:31

De volledige tekst van de brief van Bussemaker d.d. 7 juli aan de 8 wethouders is hier te lezen: http://www.debibliotheken.nl/fileadmin/documenten/belangenbehartiging/2015_bibliotheekwet_reactie-minister-ocw_wsob-brief-wethouders-G8.pdf
Harry van der Klink
22-7-2015 21:16
Het antwoord van minister Bussemaker komt volledig overeen met de zienswijze van het VOB-bestuur vwb de (on)mogelijkheden op basis van de Wsob, zoals verwoord door Chris Wiersma, vice voorzitter, tijdens de Algemene Leden Vergadering in juni 2015! Ook Job Cohen zal tot de conclusie komen, dat er geen speelruimte is voor de aangenomen motie, de motie die dan ook naar mijn mening terecht is ontraden door het VOB-bestuur. Bibliotheken doen er dan ook verstandig aan de uitgezette lijn van de VOB te volgen! 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie