HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Neder-Betuwe stapt mogelijk uit Bibliotheek Rivierenland
17-08-2015
De gemeente Neder-Betuwe treedt mogelijk uit het convenant met de Bibliotheek Rivierenland. Drie partijen binnen de gemeenteraad van Neder-Betuwe hebben hiertoe een motie ingediend, met als bedoeling zo 255.335 euro te bezuinigen.
In een op 2 juli door twee van de drie in het college van B&W vertegenwoordigde partijen - de SGP en het CDA - samen met de VVD ingediende motie (pdf) aangaande extra bezuinigingen wordt als toelichting bij het besluit gesteld: ‘De kosten voor de bibliotheek zijn erg hoog. Door het huidige convenant stapsgewijs af te bouwen valt er een fors bedrag vrij, dat bezuinigd kan worden. Het resterende budget kan ingezet worden voor het faciliteren van mogelijke burgerinitiatieven op dit gebied. Er bestaan reeds enkele ongesubsidieerde bibliotheken in Neder-Betuwe en de scholen hebben ook een bibliotheek. Dit wordt verder uitgebouwd, zodat de bibliotheekfunctie blijft bestaan.’ Het ‘resterende budget’ waaraan in de motie gerefereerd wordt, behelst een bedrag van 70.000 euro. De drie partijen die de motie hebben ingediend vertegenwoordigen samen 12 van de 19 zetels in de raad.

SGP-fractiesecretaris Jan Pul wordt op de website van de lokale PvdA-afdeling geciteerd over het besluit: ‘Ook de SGP is voorstander van lezen. Dat is goed voor de algemene ontwikkeling van kinderen en dat moet blijvend worden gestimuleerd. Dit wil echter niet zeggen dat we de huidige systematiek en bekostiging van bibliotheken maar klakkeloos moeten laten doorlopen. Onze opdracht aan het college is dan ook om het huidige convenant op te zeggen. Hiermee wordt op termijn jaarlijks meer dan EUR 200.000 bespaard. Er blijft echter nog steeds een bedrag van ca EUR 70.000 beschikbaar voor bibliotheekfuncties. Eventuele private initiatieven vanuit verenigingen, dorpshuizen, kerken of particulieren kunnen hiermee geholpen worden. We weten dat het mogelijk is. We zien dit in andere gemeenten, we hebben dit vroeger gezien toen er bibliotheekwerk met vrijwilligers in onze gemeente was. En ook nu nog zijn er een aantal bibliotheken die zonder subsidie draaien.’
Overigens maakt de PvdA samen met de SGP en het CDA, die op 2 juli samen met de VVD bovengenoemde motie indienden, het Neder-Betuwse college uit. De PvdA tekende de motie niet, terwijl het juist een PvdA-wethouder is, Vincent van Neerbos, die verantwoordelijk is voor het openbare bibliotheekwerk.

Gaby Lafeber, directeur Bibliotheek Rivierenland, spreekt in de Gelderlander van een 'onzalig voorstel' dat 'buitengewoon dramatisch' uitpakt voor Neder-Betuwe. SGP-fractievoorzitter Nees van Wolfswinkel stelt in de Gelderlander dat er ook vestigingen zijn die door vrijwilligers worden beheerd. ‘In Opheusden en IJzendoorn zijn er kerken die een leespunt hebben waar iedereen terecht kan. Natuurlijk is dat wel een bepaalde selectie boeken, maar het draait naar volle tevredenheid,’ aldus Van Wolfswinkel, die er tevens op wijst dat veel jonge leden lid zijn in Rhenen of Wageningen. ‘Moet je dan daar zoveel geld in steken als gemeente. Laat burgerinitiatief zijn werk doen,’ zo meent de SGP-fractievoorzitter.

De gemeente Neder-Betuwe (met o.a. de kernen Dodewaard, Echteld, Kesteren, Ochten, Opheusden) telt op dit moment nog bibliotheekvestigingen in Dodewaard, Kesteren (in het Dorpshuis), Ochten (in de J.A. Houtkoperschool) en Opheusden (in Multifunctionel Centrum ‘Huis op Hemert’).

Inmiddels komen er vanuit de plaatselijke gemeenschap ook verschillende protesten. Zo is Evert de Bruine uit Ochten een petitie gestart voor het behoud van de bibliotheken in Neder-Betuwe. Tegenover Omroep Gelderland zegt De Bruine over zijn actie: 'Wat ik belangrijk vind, is dat er een openbare bieb blijft. Sommige partijen vinden dat er al genoeg bibliotheken zijn in bijvoorbeeld scholen. Maar die zijn vaak gekleurd, christelijke scholen hebben christelijke boeken. Het mooie is dat in een openbare bieb voor mensen van alle stromingen boeken zijn.'
De jongerenraad van Neder-Betuwe heeft in een brief aan de gemeenteraad gepleit voor behoud van de bibliotheekvoorziening. 'Dit zou een nog groter kaalslag betekenen van leesfaciliteiten van onze gemeente', stelt de raad in de brief, aldus de Gelderlander.

De gemeenteraad van Neder-Betuwe neemt naar verwachting in november van dit jaar een definitief besluit over het stopzetten van de subsidie voor de bibliotheken.

Bibliotheek Rivierenland heeft al eerder te maken gehad met gemeenten die de samenwerking met de bibliotheek hebben opgezegd of dat dreig(d)en te doen. Zo besloot de gemeente Buren in 2010 uit Bibliotheek Rivierenland te stappen (zie o.a. eerdere berichtgeving over de casus-Buren),  waarna in 2014 in het Kulturhus in de Burense kern Lienden een Karmac-bibliotheek opende.
In 2012 leek ook de gemeente Druten de samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek Rivierenland op te willen zeggen, maar dat besluit werd later teruggedraaid. Ook de gemeente Lingewaal heeft serieus overwogen uit het convenant met Bibliotheek Rivierenland te stappen, maar zag daar later toch vanaf. Wel heeft vanwege de gemeentelijke bezuinigingen de bibliobus in Lingewaal met ingang van 1 februari van dit jaar plaats moeten maken voor kleine dorpsbibliotheken in een school en een dorpshuis en door zelfservice bibliotheekpunten.

Op dit moment is het nog onzeker of de gemeente Maasdriel (bibliotheekvestigingen in Kerkdriel en Ammerzoden) de samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek Rivierenland zal voortzetten. Nadat het Maasdrielse college in september vorig jaar de samenwerking met de bibliotheek leek te willen beëindigen om zo drie ton te kunnen bezuinigingen, werd in november 2014 door de gemeenteraad besloten het convenant met nog een jaar te verlengen en het definitieve besluit over de bibliotheekvoorziening uit te stellen tot eind dit jaar.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

jan de waal
18-8-2015 14:51
Bezuinigen met de achteruitkijk spiegel. Wat overblijft een kast met boeken of niets. Karmacbibliotheekleden zijn uitgesloten van het lenen van e-books en alle andere landelijke KB- diensten. Een toekomst zit er niet in als je een bibliotheek alleen als bezuigingsopject ziet. 
Lees: http://vng.nl/files/vng/201501_handreiking_lokaal_bibliotheekbeleid_2015.pdf

 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie