HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Rechter fluit gemeente Medemblik terug vanwege onduidelijkheid bezuiniging Westfriese Bibliotheken
30-08-2015
De Rechtbank Noord-Holland heeft in een uitspraak dd 21 augustus bepaald dat voorgenomen structurele kortingen door de gemeente Medemblik op de subsidies aan de Westfriese Bibliotheken voor de jaren 2016 en 2017 niet uitgevoerd kunnen worden zolang het gemeentebestuur geen duidelijkheid kan bieden over de invulling van de bezuinigingsopdracht. De rechtbank stelt dat het college en de gemeenteraad er een verschillende visie op het bibliotheekwerk op na lijken te houden. De raad lijkt meer voor openhouden van vestigingen terwijl het college meer lijkt in te zetten op de digitale bibliotheek.
In de rechtszaak, aangespannen door de Stichting Westfriese Bibliotheken tegen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, stelt de rechter vast dat de gemeenteraad van Medemblik heeft besloten de subsidie met ingang van 2013 gefaseerd te verlagen, van 1.025.237 euro in 2012 naar 838.024 euro in 2013. Voor 2015 wordt de subsidie structureel gekort met 56.000 euro naar 777.375 euro. Met ingang van 2016 moet een structurele korting van 150.000 gaan gelden, die in 2017 nog oploopt tot 200.000, zodat de subsidie met ingang van 2017 ongeveer 570.000 euro zal bedragen.

Westfriese Bibliotheken betwist dat zij tijdig op de hoogte is gesteld van de exacte inhoud en omvang van de kortingen, zoals wettelijk voorgeschreven, maar stelt met name dat voor haar niet duidelijk was welke maatregelen zij zou moeten treffen ter voorbereiding op de subsidieverlaging. Het was weliswaar duidelijk dat de bibliotheek een korting op de subsidie kon verwachten, maar onduidelijk was op welke wijze zij de gevolgen van die korting zou kunnen opvangen.
De rechter volgt de bibliotheek in deze redenering. Hoe de bezuinigingen in 2016 en 2017 moeten worden ingevuld, is nog geenszins duidelijk, en zolang dat het geval is kunnen van de bibliotheek geen (verstrekkende) besluiten worden verwacht om de subsidiekorting op te vangen en het bibliotheekwerk in de toekomst in te vullen. De toekomst van het bibliotheekwerk moet in overleg tussen alle betrokken partijen (bibliotheek, gemeenteraad, college en samenwerkingsverband) worden ingevuld, maar raad en college lijken er dienaangaande verschillende visies op na te houden. De rechtbank stelt daarover in haar uitspraak: ‘Wat de politiek van eiseres [Westfriese Bibliotheken – red.] aan te nemen bezuinigingsmaatregelen verwacht, komt niet uit het dossier naar voren […]. Uit het dossier zou kunnen worden afgeleid dat verweerder [het college van BenW – red.] (als subsidieverstrekker) en de gemeenteraad (als orgaan dat het subsidiebudget vaststelt) er een verschillende visie op na lijken te houden hoe het bibliotheekwerk er in de toekomst uit moet zien. Daar waar de gemeenteraad zich vooral sterk lijkt te maken voor het openhouden van meer vestigingen, lijkt verweerder [het college – red.] gelet op voorstel IVR 13-01867 [het raadsvoorstel ‘Verandering bibliotheekwerk’ - pdf, red.] meer in te zetten op verdergaande digitalisering. Bij die stand van zaken is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden gezegd dat verweerder aan eiseres een redelijke termijn […] heeft geboden, zolang niet duidelijk is welke door de gemeenteraad (en verweerder) gedragen bezuinigingsmaatregelen eiseres moet nemen.’

Tegenover Medemblik Actueel stelt Arjan Dekker van de afdeling communicatie van de gemeente Medemblik in reactie op de gerechtelijke uitspraak: ‘Het college heeft kennis genomen van de uitspraak en beraadt zich op een reactie. Het college beseft dat de tijdsdruk voor de bibliotheek om in te kunnen spelen op de bezuinigingen, hoog is. Daarom stelt het college aan de raad voor om voor 2016 en 2017 een extra budget beschikbaar te stellen. Dit voorstel is onderdeel van de programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019. Hierover neemt de raad in oktober een besluit.’
Fractievoorzitter Siem Zeilemaker van oppositiepartij PWF stelt op Medemblik Actueel benieuwd te zijn waar het college mee komt na de uitspraak van de rechter. Volgens Zeilemaker is de toekomst van de bibliotheek voor het laatst aan de orde gekomen in mei en is er tot op heden nog niets vernomen van de wethouder. Zeilemaker vindt dat de gemeenteraad nu snel iets moet horen, vooral omdat de raad al heel lang over de bibliotheek praat en over de verschillende vestigingen binnen de gemeente Medemblik.

Westfriese Bibliotheken verzorgt de bibliotheekvoorziening in de gemeenten Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland. In de gemeente Medemblik exploiteert de bibliotheek op dit moment vestigingen in de kernen Abbekerk, Andijk, Benningbroek, Hauwert, Medemblik, Midwoud, Nibbixwoud, Onderdijk, Twisk, Wognum, Wervershoof en Zwaagdijk, waarvan de vestiging in Medemblik een zogeheten Bibliotheek voor het Gezin (speciaal ingericht voor kinderen tot 14 jaar en hun ouders, met ook een kleine collectie grootletterboeken voor ouderen, kleine leesplekken met tijdschriften, aandacht voor BoekStart en ruimte voor Makkelijk Lezen Plein) is en alle andere door Westfriese Bibliotheken worden aangeduid als ‘Bibliotheken voor de Jeugd’ (met een collectie voor kinderen tot 14 jaar, openingstijden aangepast aan de schooltijden in de regio en doorgaans gerund door Biebclubkinderen).

Voor een overzicht van belangrijke gemeentelijke stukken die betrekking hebben op de bezuinigingsplannen voor de bibliotheekvoorziening in Medemblik, zie het overzicht van stukken bij de raadsvergadering van 10 oktober 2013 (punt 13).

Zie hier (pdf) voor de volledige tekst van de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie