HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Consortium agendapunt op overleg OCW/VNG/IPO/KB/VOB; nog veel uitwerkingsvragen
12-10-2015
Op 29 oktober is er een bestuurlijk overleg tussen minister Bussemaker van OCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Eén van de agendapunten zal naar verwachting zijn het consortium van KB en openbare bibliotheken voor gezamenlijke registratie en beheer van lenersgegevens. 
De leden van de VOB stemden 8 oktober in met het voorstel van ‘verkenners’ Job Cohen en Ton Brandenbarg om ‘een derde weg’ te kiezen, in de vorm van zo’n consortium. Daarmee kon uit de impasse van de discussie over 'digital-only’-leden worden gekomen.
De KB schreef over het VOB-besluit: ‘Er lijkt nu voldoende basis om samen naar een oplossing te zoeken voor registratie en beheer van de klantgegevens. KB gaat door met de ontwikkeling van een module hiervoor, met en voor het netwerk van partners. Tegelijkertijd zal onderzocht worden of een consortium de juiste bestuurlijk/juridische constructie is om vorm te geven aan de “derde weg” die de verkenners hebben voorgesteld. Ton Brandenbarg en Job Cohen zullen bij dit onderzoek betrokken zijn.’

Privacybescherming
Op de vraag aan Aad van Tongeren, beleidsambtenaar bij OCW, of ook OCW vindt dat nog onderzocht moet worden of een consortium wel de juiste bestuurlijk/juridische constructie is, antwoordde hij: ‘OCW heeft bekeken of de route begaanbaar is en past binnen de structuur van de Wsob [Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen – red.]. Dat is het geval. Wel zijn er nog veel uitwerkingsvragen die opgelost zullen moeten worden. Een kleine greep daaruit:
  • Het beheer van gebruikersgegevens moet voldoen aan de voorschriften van de WBP [Wet Bescherming Persoonsgegevens – red.]. Het kan in potentie een enorme database worden met gegevens van 4 miljoen personen of meer. De gegevens worden beheerd in het publieke domein. Dan moet de privacybescherming boven elke mogelijke twijfel verheven zijn;
  • Aan de bouw en uitvoering van dit consortium zijn kosten verbonden. Er is in dit stadium nog geen begroting of voorstel voor een kostenverdeling;
  • Daarnaast aspecten als de IT, de klantvriendelijkheid, de rechtsvorm etc.
Al dit soort dingen moet naar tevredenheid worden opgelost. ‘

Vervolg
En op de vraag wat de reden van het bestuurlijk overleg is en of daar ook gesproken wordt over de vraag of een consortium de juiste weg is en/of over eventuele alternatieve oplossingen, was zijn reactie: ‘Het bestuurlijk overleg van 29 oktober is een vervolg op een bestuurlijk overleg van 16 april. Omdat de Wsob per 1 januari 2015 is ingevoerd, wil minister Bussemaker met enige regelmaat met de betrokken partijen doornemen hoe de ontwikkelingen gaan. Ik verwacht dat het voorstel tot het vormen van een consortium op de agenda zal staan. De vorige keer ging het vooral over de planning en functionaliteiten van de landelijke bibliotheekpas.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie