HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Leudal: onderzoek naar ‘Biebgate’; Questum vecht collegebesluit aan
15-10-2015
Heeft CDA-wethouder John van den Beuken van de Limburgse gemeente Leudal nu wel of niet de aanbestedingsregels overtreden door inzake de keus voor een aanbieder van bibliotheekdiensten niet te kiezen voor de combinatie Questum en Karmac Bibliotheek Services, maar voor Bibliocenter, de openbare bibliotheekorganisatie die tot nu toe het bibliotheekwerk verricht in deze gemeente? Dat is de vraag die met een door burgemeester Arno Verhoeven (PvdA) toegezegd onafhankelijk onderzoek zal moeten beantwoord. De gemeenteraad ging 13 oktober akkoord met het instellen van een onderzoek in wat in deze gemeente ‘Biebgate’ is gaan heten. Een motie van wantrouwen van de oppositiepartijen werd aangehouden.
‘Onbetamelijk en onrechtmatig’
Thijs Kuipers van Questum vindt dat het college van B&W zich onbetamelijk en onrechtmatig heeft gedragen en zich niet heeft gehouden aan de aanbestedingswet en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hij stuurde de gemeenteraad een protestbrief en dreigde de gemeente met een rechtszaak en een eis tot schadevergoeding als de gemeenteraad zich achter het college zou stellen. Maar die besloot, zoals gemeld, eerst een onderzoek te houden.

Terug naar 165.000 euro
De gemeenteraad van het ruim 36.000 inwoners tellende Leudal, een tussen Weert en Roermond gelegen fusiegemeente, besloot in november 2014 het budget voor openbaar bibliotheekwerk terug te brengen van 689.640 euro naar 165.000 euro (ingaand 2016). (Zie ook het dossier over de bezuinigingen op de bibliotheken in Leudal op de website van Bibliocenter.) In maart besloot het college een aanbestedingsprocedure te starten en de subsidierelatie met Bibliocenter, dat ook het bibliotheekwerk verricht in Weert, Nederweert en Maasgouw, ingaand 2016 te beëindigen. Vervolgens startte de aanbestedingsprocedure, waarin Questum en Karmac een offerte voor de genoemde € 165.000 aanboden. Bibliocenter tekende bezwaar aan tegen het stopzetten van de subsidie en liet weten niet mee te doen aan de aanbestedingsprocedure, daar het binnen het bedrag van 165.000 euro, gezien de kaders die de gemeente gesteld had, geen passend aanbod kan doen. Als alternatief deed Bibliocenter in juni een modulair aanbod.

Nog één jaar Bibliocenter
Na een procedure die liep tussen april en september 2015, besloot het college, bestaande uit de lokale partij Samen Verder (9 zetels) en het CDA (5 zetels), de aanbesteding voortijdig en eenzijdig te beëindigen en voor één jaar (2016) weer een subsidierelatie met Bibliocenter aan te gaan, voor een bedrag van 285.000 euro (dus 120.000 euro meer dan was genoemd in de aanbestedingsprocedure). Deze gang van zaken leidde tot de genoemde protestbrief van Questum aan de gemeenteraad. De editie Roermond van Dichtbij van 13 oktober citeert uitvoerig uit de brief van Kuipers.

Verschillende tijdlijnen
De gemeenteraad van Leudal telt 25 zetels. De collegepartijen hebben met 14 zetels de meerderheid. De oppositie bestaat uit Ronduit Open (7 zetels), D66 (2), VVD (1) en Progressief Leudal (1). Bij hun motie van wantrouwen (pdf) voegden deze partijen een tijdlijn (pdf) die hen tot de conclusie bracht dat wethouder Van den Beuken, zoals ook Questum stelt, zich niet aan het aanbestedingsrecht heeft gehouden. Bovendien vindt de oppositie dat de wethouder de gemeenteraad misleid heeft door te zeggen niet met Bibliocenter te hebben gesproken, terwijl dat ambtelijk wel gebeurd is. In hun brief van 8 oktober(pdf) stuurden B&W de raad een eigen tijdlijn, waarin de procedure anders wordt belicht. Het college spreekt over een aanbestedingsprocedure en een marktverkenning. Gebleken is o.a. dat het schoolbestuur van de Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT, een scholenkoepel) bezorgd is over de door de gemeente aangegeven kaders. Ook de andere regiogemeenten die Bibliocenter subsidiëren hadden bezwaar tegen uittreden van Leudal uit de samenwerking. De oppositie zegt echter dat deze argumenten al bekend waren voordat de aanbesteding begon. De genoemde raadsstukken zijn te vinden op de website van de gemeente.

Mening Kuipers en Vogelaar
Op de vraag aan Thijs Kuipers of hij commentaar heeft op de gang van zaken antwoordt hij: ‘Ik heb geen behoefte om te reageren op deze zaak, nu de burgemeester in de raadsvergadering heeft aangekondigd een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het juridisch handelen van de gemeente.’
Liesbeth Vogelaar, directeur van Bibliocenter, wil in dit stadium ook niet veel zeggen. Zij meldt dat het bericht klopt dat haar bibliotheek niet wilde meedoen aan de aanbestedingsprocedure, omdat zij een bedrag van 165.000 euro veel te laag vindt voor de kaders die de gemeente gesteld heeft. Zij heeft wel laten weten dat Bibliocenter het bibliotheekwerk graag in Leudal blijft verrichten en daarbij een modulair aanbod gedaan. ‘Ik heb verder geen contact gezocht met de gemeente, maar de gemeente blijft een partij voor ons en als deze aan ons vragen stelt, beantwoord ik die vragen. We hadden al laten zien het bibliotheekwerk te willen blijven doen. Daar zijn wij heel transparant in geweest,’ aldus Vogelaar.

Meer nieuws
Wie meer wil lezen over het onderzoek naar ‘Biebgate’ kan terecht bij berichten op Leudal-Nieuws.nl, zoals van 13 oktober.
Verdere berichtgeving over deze kwestie verzorgde deze site op 23 september, 25 september, 9 oktober en 13 oktober 2015.

Ook op Twitter was en is aandacht voor #biebgate, met enkele mensen die dachten dat het over Justin Bieber ging.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie