HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
De Bieb voor de Zaanstreek start pilot 'De Bieb op de BSO'
23-10-2015
De Bieb voor de Zaanstreek heeft onlangs een leesbevorderingsproject gelanceerd, specifiek gericht op de buitenschoolse opvang (bso). De pilot is van start gegaan in vijf bso's.
De Bieb op de BSO is een eigen pilot van De Bieb voor de Zaanstreek. De deelnemende bso's krijgen voorlichting over leesplezier, leesbevordering en taalverwerving van kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De bso's kunnen een leesconsulent inhuren om hun boekencollectie te laten screenen en zo nodig aan te vullen. Verder huren de deelnemende bso's elke twee maanden een boekenkist met een wisselcollectie, met daarin leesboeken, voorleesboeken, prentenboeken, stripboeken, informatieve boeken en een paar dvd’s van boekverfilmingen. Aan de hand van de boekenkist wordt er ook aan boekpromotie gedaan. Het doel is kinderen meer plezier in lezen te laten beleven.

Aan De Bieb op de BSO doen op dit moment vijf bso's, verspreid over de Zaanstreek, mee: FreeKids Zaandam XL en Freekids Assendelft XL en De Kleine Jager, De Windroos en Anansi, die behoren tot de kinderopvangorganisatie TintelTuin. Volgens Dichtbij.nl verloopt de samenwerking tussen De Bieb voor de Zaanstreek en de bso's naar wederzijdse tevredenheid. Pedagogisch medewerkers en kinderen geven aan dat er met meer plezier en vaker wordt gelezen. 'Door het project kijken wij met een frisse blik naar voorlezen, brengen we verbeteringen in de boekencollecties aan en worden we gestimuleerd om nog meer met lezen te doen', aldus Mariska van Driest van TintelTuin tegenover Dichtbij.nl.

Zie over leesbevordering op de bso ook de publicatie Stimuleren van leesbevordering op de BSO (2013) van Stichting Lezen en de pagina 'Lezen in de kinderopvang'  van de Leesmonitor.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie