HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
CBS-cijfers 2014: daling personeelsbestand gestopt
10-11-2015
Het aantal personeelsleden en arbeidsjaren in openbare bibliotheken is in 2014 ten opzichte van 2013 licht gestegen. Dat geldt ook voor het aantal jeugdleden. Dalend daarentegen waren wederom het aantal volwassen leden, het aantal uitleningen en de gemeentelijke subsidies.

Dit blijkt uit de statistiekcijfers van het CBS over openbare bibliotheken sinds 1999. De cijfers over 2014 zijn 6 november 2015 toegevoegd.

In 2014 waren er 6841 personeelsleden in openbare bibliotheken werkzaam; dat is een stijging met 146 ten opzichte van 2013, toen het er 6695 waren. In 2013 waren het er 1175 minder dan in 2012, toen het nog ging om 7870.
In arbeidsjaren uitgedrukt ging het in 2014 om 4073 arbeidsjaren tegenover 4003 in 2013. Dus een stijging met 70 arbeidsjaren. In 2012 waren het er 4730
Hiermee lijkt de daling in het personeelsbestand, die zich sinds 2008 heeft voorgedaan (26,5% minder personeelsleden in 2013 en 23,3% minder arbeidsjaren), te zijn gestopt.

Andere cijfers tonen weer een dalende tendens. De gemeentelijke subsidies bedroegen in 2014 € 420,9 miljoen In 2013 was het € 438,4 miljoen en in 2012 € 452,1 miljoen. Topjaar was 2010 met € 457,8 miljoen.
Het aantal uitleningen daalde van 84,397 miljoen in 2013 naar 78,433 miljoen in 2014.
Bij boeken voor volwassenen ging het om een daling van 39,674 miljoen naar 37 miljoen, bij die voor de jeugd van 38,027 miljoen naar 35,382 miljoen

Wat ingeschreven gebruikers betreft, ging het in 2014 om 1,527 miljoen volwassenen. In 2013 waren het er 1,62 miljoen en in 2012 1,74 miljoen.
Bij de jeugd is sprake van een heel lichte groei: 2,257 miljoen in 2014, ten opzichte van 2,238 miljoen in 2013 en 2,23 miljoen in 2012.

De CBS-cijfers melden nog steeds geen e-books-gegevens en geen cijfers over bereikte scholen, bestrijding laaggeletterdheid, bevordering mediawijsheid en bezoekers.
Ook worden de gegevens van de Provinciale Ondersteuningsinstellingen nog steeds niet meegenomen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie