HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Tarief digitaal lidmaatschap wordt per 1 januari 2016 42 euro per jaar
10-11-2015
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft vandaag bekendgemaakt dat het aangekondigde digitale lidmaatschap per 1 januari 2016 ingevoerd zal worden.  De KB heeft het tarief voor dit lidmaatschap vastgesteld op 42 euro per jaar.
Minister Bussemaker heeft deze week laten weten (pdf) dat ze akkoord is met het door de KB voorgestelde tarief van 42 euro per jaar voor het gebruik van de digitale bibliotheek, zo bericht de KB.

Vanuit de branche werd de afgelopen maanden herhaaldelijk gevraagd om snelle duidelijkheid aangaande de tariefstelling voor het lidmaatschap van de landelijke digitale bibliotheek, nadat er door enkele bibliotheken (waaronder Bibliotheek Rivierenland) initiatieven ontplooid werden op het gebied van een digitaal lidmaatschap. Deze e-booksabonnementen zijn gekoppeld aan het feit dat het lenen van e-books op dit moment nog gratis is voor leden van een fysieke bibliotheek. De KB zag zich naar aanleiding van de ontstane onrust genoodzaakt te verduidelijken dat het aanbieden van e-books door bibliotheken via een lokaal digital only-abonnement niet is toegestaan, aangezien het voor lokale bibliotheken nog niet mogelijk was een abonnement aan te bieden dat alleen toegang biedt tot de digitale collectie omdat er nog geen tarief was voor dit gebruik. Dat tarief komt er nu dus per 1 januari 2016.

De KB stelt (pdf) dat er bij de vaststelling van het tarief voor het lidmaatschap van de landelijke digitale bibliotheek (het zogeheten digital only-lidmaatschap) rekening is gehouden met verschillende perspectieven, met name de tarieven voor commerciële abonnementsmodellen, de gemiddelde hoogte van de bestaande bibliotheekabonnementen en met mogelijkheden voor latere product- en prijsdifferentiatie. Daarbij heeft de KB recht willen doen aan de positie van de rechthebbenden, die de rechten hebben op de e-books die in de bibliotheek worden aangeboden en die hun overeenstemming aan het aanbod kunnen onthouden. 'Vanuit dit perspectief is het wenselijk dat het bibliotheekaanbod in de buurt ligt van de tarieven voor commerciële abonnementsmodellen,' aldus de KB. Tevens wil men rekening houden met de wenselijkheid om voor de klant een laag prijspeil te hanteren met het oog op de maatschappelijke waarde van de bibliotheek.
Voor bestaande leden van de bibliotheek vormt het huidige lokale
combinatieabonnement voor toegang tot fysieke boeken en digitale content het referentiekader. De prijzen voor dit abonnement lopen lokaal uiteen, maar komen volgens de KB gemiddeld uit op €44,25. Het tarief voor het digitale lidmaatschap ligt daar, met 42 euro, dicht in de buurt en geeft op termijn genoeg ruimte om te differentiëren, aldus de KB.

De KB geeft in een FAQ (pdf) over het (uit)lenen van e-books aan 2016 te beschouwen als een overgangsperiode waarin nog verschillende tarieven (voor zowel het digital only-abonnement als de lokale combinatieabonnementen voor fysiek en digitaal) naast elkaar zullen bestaan. Er wordt zo snel mogelijk toegewerkt naar een harmonisatie van deze tarieven met het digitale lidmaatschap, aldus de KB. Uiteindelijk zou dan een lokaal gecombineerd abonnement (fysiek en digitaal) qua prijs niet lager meer moeten liggen dan het digitale lidmaatschap van 42 euro.  De KB meldt met vertegenwoordigers van de openbare bibliotheken in gesprek te zijn over de inrichting van de lidmaatschapsvormen, waarbij een belangrijke component is de wens te komen tot een gezamenlijke klantregistratie.

‘Gezien het moment waarop de tarieven in de meeste lokale bibliotheken worden vastgesteld (september/oktober) is het niet mogelijk om per 1 januari 2016 al een volledig afgestemde tariefstructuur voor de verschillende typen lidmaatschap (fysiek, digitaal en gecombineerd) overeen te komen. Daarom is in eerste instantie gekozen voor het vaststellen van het tarief voor het digitale lidmaatschap. In samenspraak met de VOB zullen gesprekken met de openbare bibliotheken worden geëntameerd, die de basis vormen van een verdere uitwerking van met name de gecombineerde lidmaatschappen. De prijs van het digitale lidmaatschap geldt daarbij op termijn als ondergrens voor toegang tot het digitale aanbod.,’ aldus de KB in de notitie Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek  (pdf)

De KB doet op dit moment marktonderzoek dat aanknopingspunten moet gaan bieden voor de  differentiatie in prijs en/of aanbod die gehanteerd zal gaan worden. Ook de bereidheid van uitgevers om digitale werken ter beschikking te stellen is daarbij een belangrijke factor. ‘Het is goed denkbaar dat er een onderscheid gemaakt zal worden tussen toptitels en het bredere basisaanbod,’ aldus de KB, hiermee verwijzend naar het zogeheten e-bookpluspakket waarover in het verleden gesproken is en waarvoor toen een prijs van 20 euro genoemd is. De introductie van dit pluspakket is verschillende keren uitgesteld en leek in de vergetelheid te verdwijnen. In maart van dit jaar gaf Hans van Velzen, voorzitter van de Inkoopcommissie e-content,  nog aan dat er wat hem betreft geen apart pluspakket meer zou hoeven komen.

De opbrengsten van het digitale lidmaatschap zullen worden toegevoegd aan het budget dat de Inkoopcommissie beschikbaar heeft voor de inkoop van e-content.

Via bibliotheek.nl zullen potentiele leden met ingang van 1 januari 2016 verwezen worden naar lokale lidmaatschapsvormen en het digitale lidmaatschap


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie