HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Neder-Betuwe blijft nog bij Bibliotheek Rivierenland; college niet voor commerciële partijen
13-11-2015
De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft 5 november, tijdens de begrotingsbehandeling 2016, besloten het convenant met Bibliotheek Rivierenland nog niet op te zeggen, maar voor uitstel met een jaar te kiezen. In die periode moet dan met de andere regiogemeenten die een bibliotheekconvenant hebben overlegd worden of het bibliotheekwerk goedkoper en flexibeler kan.
Eerder dienden de collegepartijen SGP en CDA, samen met de VVD, een motie in om het convenant op te zeggen. De ook in het college vertegenwoordigde PvdA, van wie de wethouder verantwoordelijk is voor o.a. bibliotheekwerk, was daartegen. Ook waren er protesten uit de bevolking en was er een burgerinitiatief.

De Gelderlander meldde 6 november dat een raadsmeerderheid nog geen opzegging wil. SGP, CDA en VVD lieten weten dat ze wel in enigerlei vorm een bibliotheek en leesbevordering willen, maar het bestaande convenant met Bibliotheek Rivierenland te duur te vinden. Al eerder berichtte De Gelderlander dat deze partijen niet onder de indruk waren van de ruim 1500 handtekeningen voor het burgerinitiatief.

Commerciële partijen
Uit een persbericht van Karmac blijkt dat dit bedrijf zich ook gemeld heeft in Neder-Betuwe.
In een bijlage (pdf) bij een brief die het college van B&W op 1 oktober (pdf) naar de gemeenteraad stuurde (met een pleidooi tegen opzeggen van het convenant) bleek dat B&W niet voelen voor commerciële aanbieders. De bijlage zegt hier onder een kopje ‘Commerciële aanbieders bibliotheekwerk’ over: ‘Wij zouden, als tot deze bezuiniging besloten wordt, met een commerciële aanbieder concreet in gesprek kunnen gaan over wat deze te bieden heeft. Er heeft nu een gesprek plaatsgevonden om een algemene indruk te krijgen van wat een commerciële bibliotheek zou kunnen bieden. Dan kan de gemeente zelf kiezen wat afgenomen wordt. Dat betekent echter wel dat wij ook goed zullen moeten bedenken wat we precies willen; wel meedoen met een Nationale Voorleeswedstrijd of toch liever andere leesbevordering? De bibliotheek Rivierenland zet al deze stappen automatisch. Dat is met een commerciële bibliotheek anders. Iedere stap betekent een kostenpost. Een commerciële bibliotheek zal niet aan alle leesbevorderingsactiviteiten kunnen deelnemen omdat zij geen lid is van de Vereniging voor Openbare Bibliotheken. Daardoor is het niet mogelijk om bij andere bibliotheken boeken te lenen, alleen bij bibliotheken van dezelfde commerciële aanbieder. Een commerciële bibliotheek bedenkt daarom zelf acties die op de landelijke acties lijken om toch iets te bieden. Feit blijft dat wij met het budget dat er na de bezuinigingen beschikbaar is, niet voldoende budget hebben om veel initiatieven te ontwikkelen. Een zeer beperkte uitleenfunctie of 1 fte lees-mediacoach zonder de collectie boeken op de scholen. We zullen dan drastische keuzes moeten maken. Het is goed om te weten dat de gemeenten Lingewaal, West Maas & Waal, Zaltbommel en Druten in de afgelopen 3 jaar allemaal de mogelijkheden van een commerciële bibliotheek onderzocht hebben. Zij zijn toch bij Bibliotheek Rivierenland gebleven omdat dit nu eenmaal de goedkoopste aanbieder is en het meeste biedt.’

‘Situatie in Buren’
Onder ‘Situatie in Buren’ zegt het college: ‘Buren is de enige gemeente in Rivierenland die geen deel meer uitmaakt van het convenant. In plaats hiervan heeft Buren een commerciële bibliotheekfunctie in Lienden opgezet. Hier kun je boeken lenen, reserveren en ook op internet opzoeken. Toch is ondanks het feit dat Buren eerst een bibliobus had en geen vaste vestiging, het aantal leden van de bibliotheek gedaald van 4000 leden (15% van de inwoners) naar 500 leden (2% van de inwoners). Dit betekent dat de subsidie per lid van de bibliotheek gestegen is van ongeveer € 57 per lid naar € 270 per lid. Dit terwijl er geen leesbevorderende activiteiten georganiseerd worden. De bibliotheek is een statische bibliotheek waar je alleen boeken kunt lenen. Daarnaast is nog 25% van de oorspronkelijke leden lid van de Bibliotheek Rivierenland (1000 leden), ondanks dat hier nu € 100 voor betaald moet worden. Dit zijn de mensen die dit goed kunnen betalen, vaak de hoger opgeleiden. De doelgroep die je wilt bereiken (laaggeletterden, laagopgeleiden) zullen dit minder snel kunnen bekostigen. Gesteld kan worden dat 70% van de leden het lidmaatschap van de bibliotheek stopzet op het moment dat het convenant opgezegd wordt. Op dit moment wordt er in Buren een evaluatie gemaakt om te kijken hoe Buren nu verder wil met het bibliotheekwerk.’
Onlangs heeft de PvdA-fractie in Buren, bij monde van fractievoorzitter Maaike Baggerman, overigens haar zorg uitgesproken over de door Karmac verzorgde bibliotheekvoorziening in Lienden. In een ingezonden brief op de website Stad Buren.nl meldt Baggerman dat er een collegevoorstel ligt om de pilot met het bibliotheekpunt in het Kulturhus in Lienden weer te stoppen.

Agenda en stukken
In de agenda van de raadsvergadering van 5 november van Neder-Betuwe zijn diverse stukken te vinden over het bibliotheekwerk, waaronder een motie (pdf) van SGP, CDA en VVD met het verzoek te overleggen met de regiogemeenten en een tweede motie (pdf) met het verzoek alternatieven te onderzoeken. Na de vergadering publiceerde de gemeente een lijst (pdf) van aangenomen en verworpen amendementen en moties. Daaruit blijkt dat de eerste motie unaniem werd aangenomen en de tweede met alleen SGP, CDA en VVD voor.

Bibliotheekblad.nl besteedde eerder aandacht aan Neder-Betuwe, o.a. op 13 oktober (‘crash-visit’) en 17 augustus (motie SGP, CDA en VVD om uit convenant te stappen en ruim 250.000 euro te bezuinigen).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie