HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Boskoop houdt bibliotheekvoorziening
18-11-2015
Er blijft ook na 1 januari 2016 een bibliotheekvoorziening in Boskoop, zo meldt verantwoordelijk wethouder Kees van Velzen in antwoord op vragen van de gemeenteraad en de Dorpsraad. Onlangs leidden berichten over een aanstaande sluiting van de bibliotheek na de overgang van Bibliotheek De Groene Venen naar Bibliotheek Rijn en Venen tot onrust onder de plaatselijke bevolking. Overigens is het nog onduidelijk welke vorm de bibliotheekvoorziening krijgt.
Een maand geleden ontstond er in Boskoop veel commotie naar aanleiding van een bericht op de website van Bibliotheek De Groene Venen waarin gemeld werd dat de Boskoopse bibliotheek op 1 januari 2016 gesloten wordt. Tot die datum is Bibliotheek De Groene Venen nog verantwoordelijk voor de bibliotheek in Boskoop, daarna gaat de bibliotheek over naar Bibliotheek Rijn en Venen. (Zie over de achtergronden dit bericht van 23 oktober.) Bibliotheek De Groene Venen heeft de mededeling op de website inmiddels aangepast, waarschijnlijk mede naar aanleiding van kritiek van verantwoordelijk wethouder Kees van Velzen over de wijze van communiceren, en meldt nu dat de Boskoopse bibliotheek met ingang van 1 januari 2016 zal overgaan naar Bibliotheek Rijn en Venen, over de gevolgen waarvan de leden met een gezamenlijk brief/mailing nog nader geïnformeerd zullen worden.

Wethouder Van Velzen heeft in antwoord op vragen van de Dorpsraad Boskoop en de SGP inmiddels bevestigd dat Boskoop een bibliotheekvoorziening zal houden. In een brief dd 3 november 2015 (word-document) in reactie op de SGP-vragen en een brief dd 13 november in reactie op de vragen van de Dorpsraad Boskoop (pdf) gaat het college nader in op de overdracht en toekomst van de Boskoopse bibliotheek. In een bericht van 17 november 2015 op InBoskoop.nl stelt de Dorpsraad op 13 november een reactie van het college te hebben ontvangen met de verheugende mededeling dat de Boskoopse bibliotheek ook na 1 januari 2016 ter plaatse wordt voortgezet en wel door de bibliotheekorganisatie Rijn en Venen. De Dorpsraad noemt enkele belangrijke elementen in de reactie van het college:
  • Het College benadrukt, dat de bibliotheekfunctie in Boskoop absoluut niet zal verdwijnen. Het is de verantwoordelijkheid van bibliotheek Rijn en Venen om de bibliotheekfunctie in Boskoop vorm te geven op een manier die past bij de woonkern Boskoop.
  • Het College is in gesprek met zowel De Groene Venen als met Rijn en Venen om te bereiken, dat over de collectie en inrichting tussen de twee bibliotheekorganisaties goede afspraken worden gemaakt en dat een goede en soepele overgang wordt bewerkstelligd.
  • Er zal in ieder geval een collectie voor de jeugd zijn, een wisselcollectie voor volwassenen, een afgiftepunt voor gereserveerde boeken en de mogelijkheid om ter plekke boeken te reserveren.
Op 23 oktober stelde Mirjam in ’t Hout, directeur Bibliotheek Rijn en Venen, tegenover bibliotheekblad.nl nog dat handhaven van de bestaande bibliotheekvestiging in Boskoop er niet in zit, aangezien Bibliotheek De Groene Venen verplichtingen was aangegaan die zij niet wil overnemen. Rijn en Venen wil maximaal inzetten op ‘de Bibliotheek op school’ en wil voor volwassenen toe naar kleinschalige bibliotheekvoorzieningen. Het laatste door de Dorpsraad gemelde punt in de reactie van het college lijkt nu meer duidelijkheid te bieden over welke vorm de Boskoopse bibliotheekvoorziening waarschijnlijk in de toekomst gaat krijgen.

In het Algemeen Dagblad meldde In ’t Hout dat de Boskoopse bibliotheek nog zeker een jaar openblijft, aldus de Dorpsraad. ‘Op langere termijn willen we misschien wel een bieb openen in een schoolgebouw, maar voorlopig blijft het pand aan de Babsloot in gebruik. Ik weet niet of wij pal na 1 januari alweer de deuren openen. Mogelijk valt er een korte adempauze, maar van ons hoeft Groene Venen het gebouw niet te ontruimen.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie