HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
CBS: daling uitleningen, helft activiteiten educatief van aard
23-11-2015
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde cijfers over 2014 dat de helft van alle activiteiten die openbare bibliotheken vorig jaar organiseerden, gericht waren op educatie, dat daarmee als functie een prominente plek naast de uitleenfunctie heeft verworven. Het aantal uitleningen laat ook in 2014 weer een daling zien.
Het CBS stelt dat er vorig jaar door openbare bibliotheken ruim 72.000 (72.422) activiteiten zijn georganiseerd en specificeert (Excel-document) die vervolgens naar de in de Bibliotheekwet genoemde functies. Op het gebied van educatie gaat het om 36.236 activiteiten (50%), op het gebied van ‘lezen en literatuur’ vonden in 2014 17.123 activiteiten plaats (23,6%), 11.848 activiteiten lagen op het vlak van ‘kennis en informatie’ en 7215 activiteiten hadden betrekking op ‘kunst en cultuur’.

Bij educatieve activiteiten gaat het om cursussen lezen en schrijven voor laaggeletterden, trainingen van digitale vaardigheden, activiteiten met scholen en Taalhuis. Op het gebied van lezen en cultuur gaat het om optredens van schrijvers, bijeenkomsten van leesclubs en literaire schrijfcursussen. Activiteiten ‘kennis en informatie’ betreffen informatieve bijeenkomsten, spreekuren, bemande of onbemande informatiepunten op speciale onderwerpen, bijvoorbeeld juridisch, gezondheid, historie en jeugd.  In het geval van activiteiten op het gebied van ‘kunst en cultuur’ gaat het om tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en lezingen.
Het is voor het eerst dat het CBS ook melding maakt van cijfers die betrekking hebben op activiteiten. Als bron van deze cijfers noemt het CBS de VOB, maar het is niet helemaal duidelijk waar de cijfers op gebaseerd zijn.

Zoals eerder reeds door bibliotheekblad.nl gemeld laat het aantal uitleningen nog steeds een daling zien, van 84,397 miljoen in 2013 naar 78,433 miljoen in 2014. Sinds 1999, toen er nog 144 miljoen uitleningen geregistreerd werden, gaat het om een daling van bijna 50 procent. Van alle uitgeleende boeken in 2014 was 41 procent een verhalend jeugdboek, aldus het CBS. Het gaat dan om 29,7 miljoen uitleningen. Fictieve volwassenen boeken werden 28,1 miljoen keer uitgeleend, 39 procent van het totaal aantal uitleningen. Non-fictie boeken, voor jeugd en volwassenen samen, werden 14,5 miljoen (20 procent) keer uitgeleend.

Het aantal ingeschreven gebruikers laat voor de volwassenen een lichte daling zien, van 1,62 miljoen in 2013 naar 1,527 miljoen in 2014. In 2012 waren dat er nog 1,74 miljoen. Bij de jeugd is sprake van een heel lichte groei: 2,257 miljoen in 2014, ten opzichte van 2,238 miljoen in 2013 en 2,23 miljoen in 2012, zo blijkt uit de CBS-cijfers.
Het aantal bezoeken dat aan de bibliotheken werd gebracht, steeg van 60 miljoen in 2013 naar 63 miljoen in 2014, zo meldt de VOB in een bericht over de CBS-cijfers.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie