HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB lanceert Bibliotheekonderzoeksplatform
25-11-2015
De Koninklijke Bibliotheek (KB) zal binnenkort de eerste resultaten plaatsen op het in de zomer in gebruik genomen Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP), het nieuwe platform voor onderzoek en gegevensverzameling onder de openbare bibliotheken in Nederland.
Het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) wordt door de KB omschreven als 'dé centrale plek voor het uitzetten van bibliotheekonderzoeken en de publicatie van resultaten waartoe iedere bibliotheek toegang heeft'. Op de portal kunnen bibliotheken vragenlijsten invullen en gegevens inzien. BOP is gekoppeld aan bestaande systemen zoals G!DS en Datawarehouse, waardoor gegevens zoals vestigingen, leden en uitleningen automatisch worden toegevoegd aan de vragenlijst. Voor elk onderzoek krijgt elke bibliotheek een eigen persoonlijke rapportage van de resultaten met daarin een provinciale en landelijke benchmark.

Met het onderzoeksplatform wil de KB met name een beter inzicht krijgen in de maatschappelijke waarde van de bibliotheek, maar er is op dit moment onvoldoende kwantitatieve en kwalitatieve informatie beschikbaar over de output en outcome van deze maatschappelijke functies. Het gaat bijvoorbeeld om vragen als: Wat gebeurt er op het gebied van ontmoeting en debat? Hoe brengen bibliotheken mensen precies in contact met kunst en cultuur? Hoe ondersteunen bibliotheken mensen in een leven lang leren? Hoe hebben bibliotheken educatieve ondersteuning ingericht? En hoe groot is het bereik onder verschillende doelgroepen? Wat uiteindelijk moet resulteren in het antwoord op de vraag: Wat levert die dienstverlening van de bibliotheek dan uiteindelijk op?
Hiermee sluit het platform aan bij het in juli door de KB uitgebrachte rapport De maatschappelijke waarde van openbare bibliotheken in Nederland – een enquêteonderzoek (pdf), waarin geconcludeerd werd dat er nog veel vervolgonderzoek nodig is.

Vanaf 2015 worden de landelijke onderzoeken (jaarpeilingen) uitgevoerd vanuit het nieuwe platform. Half oktober is het eerste onderzoek ‘Samenwerking primair onderwijs’ via dit platform afgerond.  De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs op het platform gepubliceerd. Op 1 december 2015 starten onderzoeken naar de dienstverlening van bibliotheken op het gebied van‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)' en van ‘Basisvaardigheden volwassenen (18+)'. Deze onderzoeken lopen tot en metfebruari 2016. In de loop van 2015 en 2016 worden de modules uitgebreid met vragenlijsten over de andere kernfuncties.

Om toegang te krijgen tot deelname aan de onderzoeken en de individuele rapportages per bibliotheek is overigens een account nodig. Iedere bibliotheek ontvangt 1 algemeen inlogaccount. De landelijke rapportages worden openbaar en zijn te bekijken op de website van het BOP.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie