HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gemeente Leudal reorganiseert bibliotheekvoorziening vanwege bezuiniging
09-12-2015
De gemeente Leudal heeft op 17 november besloten dat Bibliocenter het bibliotheekwerk in Leudal kan uitvoeren voor 285.000 euro, ruim een halvering van het huidige subsidiebedrag. In tien dorpen komt een Bibliotheek op school, waarvan er zeven gecombineerd zullen worden met een bibliotheekvoorziening voor volwassenen.
De gemeenteraad van het ruim 36.000 inwoners tellende Leudal, een tussen Weert en Roermond gelegen fusiegemeente, besloot in november 2014 het budget voor openbaar bibliotheekwerk terug te brengen van 689.640 euro naar 165.000 euro. Eerder dit jaar besloot de gemeente, na een met controverse omgeven aanbestedingsprocedure, echter uit te gaan van een subsidiebedrag van 285.000 euro (met Bibliocenter als uitvoerder van de bibliotheekfunctie).

Leudal kent op dit moment in elf kernen een bibliotheekvestiging of een bibliotheekservicepunt. In Heythuysen, Baexem, Haelen, Horn, Neer, Roggel en Ittervoort blijft naast de Bibliotheek op school ook een voorziening voor volwassenen. Ell, Kelpen-Oler en Grathem behouden alleen een Bibliotheek op school. De bibliotheekvoorziening in Heibloem zal worden gesloten.

De gemeente Leudal stelt in een persbericht dat ervoor is gekozen de nadruk allereerst te leggen bij de taal-en leesontwikkeling en het leesplezier van kinderen, reden waarom met name ingezet wordt op de Bibliotheek op school (dBos). De gemeente stelt er echter ook belang aan te hechten dat er voorzieningen voor volwassenen in stand blijven, zij het aangepast aan het beschikbare budget. 'Bij een dergelijke bibliotheek zijn de ruime openingstijden gelijk aan de schooltijden. De uitlening wordt door de bezoekers zelf verzorgd met selfservice-apparatuur. Op vaste tijden zijn vrijwilligers aanwezig als gastvrouw/-heer. De kinderen kunnen bijna permanent over de boeken beschikken. Daarbij is bij elke dBos een lees/mediaconsulent aanwezig voor 104 uur per jaar, die op basis van ervaring en professionaliteit samenwerkt met de leerkrachten en hen adviseert over leesbevorderingsprojecten. Voor volwassenen is op zeven locaties een kleine, actuele collectie plus een leestafel met tijdschriften aanwezig. Ook de veelgebruikte mogelijkheid om gratis boeken en films te reserveren uit de hele collectie van Bibliocenter blijft in deze vestigingen voor volwassenen bestaan,' aldus de gemeente.

De wijzigingen gaan begin volgend jaar in.
Volgens dagblad De Limburger maakt de ondernemingsraad van Bibliocenter zich  zorgen om de werknemers in de huidige bibliotheken van Leudal. Het gaat daarbij om zo'n tien werknemers, die gezamenlijk 5 fte voor hun rekening nemen.

De aanbestedingsprocedure die volgde op het besluit om te korten op de bibliotheekvoorziening leidde lokaal tot veel ophef, waarbij al snel werd gesproken van 'Biebgate'. Questum, dat in het kader van deze procedure een offerte had ingediend voor de uitvoering van de afgeslankte bibliotheekfunctie, tekende protest aan tegen de gang van zaken en verweet verantwoordelijk wethouder John van den Beuken niet integer te hebben gehandeld, door achter de rug van de inschrijvers te gaan onderhandelen met Bibliocenter, dat niet had ingetekend op de procedure. De gemeenteraad besloot daarop tot een extern onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de wethouder. Dit onderzoek zal aan de orde komen tijdens een extra raadsvergadering op 22 december.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie