HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Cubiss stelt nieuwe werkplannen op voor Brabant en Limburg
16-12-2015
Cubiss gaat, in opdracht van de provincies Limburg en Brabant, onder het motto 'Samen slimmer' ook in 2016 weer aan de slag met twee nieuwe werkplannen.  In de werkplannen ligt de nadruk op de thema's innovatie van de bibliotheek, versterken van taalvaardigheid en vergroten van mediawijsheid
Cubiss stelt hiermee een bijdrage te willen leveren aan de ontwikkeling van mensen en daarmee aan de ontwikkeling van onze maatschappij. Kirsten Sinke, programmamanager Limburg, zegt bij wijze van toelichting: 'Taalvaardigheid is geen vanzelfsprekendheid, in Limburg zijn er al zo’n 160.000 laaggeletterden. Het is waardevol dat de provincie deze problematiek onderschrijft door er in te investeren.' Boudewijn van der Lecq, programmamanager Brabant, vult aan: 'Nieuwe tijden vragen nieuwe vaardigheden; wij zetten daarom sterk in op de 21ste eeuwse vaardigheden, omdat die nodig zijn voor de wereld van morgen.'

In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert Cubiss in 2016 een tweeledige opdracht uit. De eerste opdracht heeft betrekking op de provinciale wettelijke taak en hangt samen met de rol die provincies hebben binnen het bibliotheekstelsel. Cubiss levert een bijdrage aan de ontwikkeling en de kennis van de Brabantse burger via innovatie van de bibliotheekfunctie en via innovatie van de educatieve functie. Daarnaast werkt Cubiss aan het vergroten van de mediawijsheid van Brabanders en het versterken van de taalvaardigheid.
Het werkplan voor Brabant (pdf) bestaat komend jaar uit vier grote projecten:
* Innovatie van de bibliotheekfuncties - projectleider Marieke Hezemans
* Innovatie van de educatieve functie - projectleider Arabella Broers
* Versterken taalvaardigheid - projectleider Yvonne van den Berg
* Vergroten mediawijsheid - projectleider Ingrid de Jong
De eerste twee projecten zijn gerelateerd aan de wettelijke taak zoals die is vastgelegd in de Wsob, Cubiss voert deze opdracht uit in zeer nauw overleg met de Brabantse bibliotheken. De twee andere projecten zijn de uitwerking van een aanvullende provinciale opdracht aan Cubiss. Naast bibliotheken zijn ook organisaties binnen het sociale domein en het onderwijs hierbij betrokken als partner, aldus Cubiss.

In Limburg zet Cubiss in op de samenwerking van bibliotheken met het onderwijs waar het gaat om leesbevordering en mediawijsheid, en de meerwaarde van bibliotheken voor het sociaal domein waar het basisvaardigheden voor volwassenen betreft, om zo de talige en digitale geletterdheid bij jong tot oud te vergroten, zo meldt Cubiss in een persbericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie