HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlaamse bibliotheekcijfers: daling aantal leden, toename bezoekers
29-12-2015
Uit in december gepubliceerde cijfers van het Vlaamse Agentschap Sociaal-Cultureel Werk blijkt dat het aantal leden van de Vlaamse bibliotheken in 2014 met 50.000 is teruggelopen ten opzichte van 2013. Het aantal bezoekers nam in dezelfde periode toe met 100.000, terwijl het aantal uitleningen een lichte daling te zien gaf.
In 2013 hadden de Vlaamse bibliotheken volgens de cijfers van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk 1.512.382 leden, in 2014 waren dat er nog 1.465.294. Het aantal leden laat al jaren een daling zien, zo blijkt uit door Bibliotheekblad bij het Agentschap opgevraagde cijfers (Excel-document) van voorgaande jaren (die teruggaan tot 2008). Zo telden de bibliotheken in 2008 nog 1.596.945 leden, ruim 8% meer dan in 2014.

In 2014 noteerden de Vlaamse bibliotheken 53.026.774 uitleningen (inclusief verlengingen); iets minder dan in 2013 (53.203.369 uitleningen) en zo'n 750.000 minder dan in het topjaar 2011 (53.783.912 uitleningen), maar weer meer dan in 2010 (52.333.451 uitleningen), het dieptepunt qua uitleningen voor de Vlaamse bibliotheken.

Het aantal bezoekers laat al jaren een stijgende trend zien, van 18.366.623 in 2008 naar 18.945.041 in 2013 en 19.059.582 bezoekers in 2014.

Het personeelsbestand daarentegen vertoont de afgelopen jaren een dalende tendens. In 2008 werkten er 3605 werknemers in de Vlaamse bibliotheken (goed voor 2577,08 fte). In 2013 waren het er nog 3461 (2503,02 fte) en in 2014 telden de Vlaamse bibliotheken nog 3401 werknemers (2435,41 fte).

Het bedrag dat de Vlaamse bibliotheken in 2014 aan subsidie ontvingen ligt met 212.408.647 euro (waarvan 54.648.650  euro door de Vlaamse overheid en 107.282.240 euro door de gemeenten) iets lager dan in 2013 (214.680.461 euro) en ligt daarmee bijna gelijk aan het subsidiebedrag in 2008 (214.105.987 euro). De gemeentesubsidies laten van 2013 op 2014 een aanzienlijke daling zien - van bijna 115.500.000 euro naar bijna 107.300.000 euro - die echter goeddeels gecompenseerd wordt door een toename van de subsidies van de Vlaamse overheid.
Opvallend is de terugval in het totale subsidiebedrag van ruim 214 miljoen in 2008 naar rond de 191 miljoen in de jaren 2009 en 2010. Daarna loopt het bedrag weer langzaam op, tot in 2013 weer het niveau van 2008 bereikt is.

In 2014 (Excel-document) registreert het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor het eerst ook cijfers voor de 'digitale bibliotheek'. In dat jaar waren er ruim 400.000 leden geregistreerd op het online platform Mijn Bibliotheek. Er waren 5652 gebruikers van e-books, die goed waren voor 9054 uitleningen.

Het Agentschap registreerde in 2014 ook het aantal activiteiten. Dat waren er 49.269 (auteurslezingen, bibliotheekintroducties, filmvoorstellingen, tentoonstellingen, taalstimulerende activiteiten etc etc).

In 2014 zijn er 633 bibliotheeklocaties, waarvan 311 hoofdbibliotheken en 322 bedieningspunten.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie