HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Wethouders Leudal overleven motie van wantrouwen na onderzoek 'Biebgate'
31-12-2015
Wethouders John van den Beuken en Paul Vogels van de gemeente Leudal hebben de motie van wantrouwen overleefd die was ingediend door de voltallige oppositie. Aanleiding voor de motie was het onderzoek naar het handelen van de wethouders bij de aanbesteding van de bibliotheekvoorziening in de gemeente.
De gemeenteraad besloot in oktober tot het laten uitvoeren van een extern onafhankelijk onderzoek toen er steeds meer twijfels rezen over de gang van zaken rond de aanbestedingsprocedure van het bibliotheekwerk en de rol van wethouder Van den Beuken daarbij.

De aanbestedingsprocedure die volgde op het besluit om zo'n vier ton te bezuinigen op de bibliotheekvoorziening leidde lokaal tot veel ophef, waarbij al snel werd gesproken van 'Biebgate'. Questum, dat in het kader van deze procedure een offerte had ingediend voor de uitvoering van de afgeslankte bibliotheekfunctie, tekende protest aan tegen de gang van zaken en verweet verantwoordelijk wethouder John van den Beuken niet integer te hebben gehandeld, door achter de rug van de inschrijvers te gaan onderhandelen met Bibliocenter, dat niet had ingetekend op de procedure.

Het onderzoek werd behandeld tijdens een extra raadsvergadering op 22 december, waarbij ook een motie van wantrouwen (pdf) - ingediend door de voltallige oppositie (D66, VVD, Ronduit Open en Progressief Leudal) – in stemming werd gebracht waarin opgeroepen wordt tot het aftreden van de verantwoordelijke wethouders John van den Beuken en Paul Vogels.
Het onderzoek (pdf) heeft een samenvatting (pdf) 'in niet-juridische termen' waaruit blijkt dat de gemeente grote fouten heeft gemaakt bij de aanbestedingsprocedure. Zo was de aanbesteding zo onduidelijk opgezet dat zij nooit tot een rechtmatige gunning kon leiden. ‘De aanbesteding moest alleen daarom al worden beëindigd,’ aldus het onderzoek. Tijdens de aanbesteding is de gemeente gesprekken aangegaan met Bibliocenter, terwijl Bibliocenter juist had afgezien van inschrijving. Die gesprekken en het besef dat de behoefte is gewijzigd, hebben geresulteerd in toekenning van een subsidie voor een jaar die aanmerkelijk hoger is dan het in de aanbesteding beschikbaar gestelde budget per jaar. Ook heeft de gemeente de twee commerciële inschrijvers (Questum en Karmac) op de aanbesteding onnodig lang aan het lijntje gehouden en in de waan gelaten dat een gunningsbeslissing tot de mogelijkheden behoorde. Gedurende de aanbestedingsprocedure zijn de gesprekken en onderhandelingen met de commerciële inschrijvers niet zorgvuldig geweest, waardoor de gemeente ‘de schijn van willekeur en favoritisme op zich heeft geladen’.

In weerwil van deze harde conclusies en het vaak te laat of onvoldoende informeren van de raad door beide wethouders, concluderen de onderzoekers ook dat de gang van zaken uiteindelijk niet ‘onrechtmatig’ was richting de twee bedrijven, juist vanwege alle fouten die de gemeente heeft gemaakt bij het uitschrijven, vormgeven en beoordelen van de aanbesteding. De coalitiepartijen Samen Verder en CDA vonden dan ook dat de wethouders kunnen blijven zitten, aangezien uit het onderzoek niet blijkt dat de wethouders de wet overtreden hebben, omdat ze handelden in het belang van de inwoners en omdat de partijen tevreden zijn over de uitkomst (voortzetting van de samenwerking met Bibliocenter). Wel onderkennen beide coalitiepartijen dat de gemeente in het proces gefaald heeft, aldus De Limburger.

Overigens is de sluiting van het bibliotheekpunt in Heibloem, waartoe eerder was besloten, in ieder geval voor 2016 teruggedraaid. De financiën voor het nog een jaar openhouden komen uit het leefbaarheidsfonds; de verdere toekomst van het bibliotheekpunt zal afhangen van de burgerinitiatieven in Heibloem, zo meldt Leudal Nieuws.nl.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie