HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
NBD Biblion moet bezuinigen: reorganisatie onvermijdelijk
08-01-2016
NBD Biblion kondigt aan het komend jaar vier miljoen euro te gaan bezuinigen. Om het voortbestaan te kunnen garanderen moet er fors ingegrepen worden in de kosten, waarbij ingrijpende organisatorische en personele maatregelen onvermijdelijk zullen zijn.

NBD Biblion stelt in een persbericht dat haar omzetten op boeken en overige media sinds 2009 teruglopen en dat die ontwikkeling zich waarschijnlijk voort zal zetten. Bezuinigingen zijn daarom onvermijdelijk. In het eerste kwartaal worden de bezuinigingen verder uitgewerkt, maar vaststaat dat jaarcontracten niet worden verlengd. Ook gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten. Daarnaast worden de jaarlijkse uitgaven voor sponsoring van leesbevordering verlaagd, aldus NBD Biblion.

NBD Biblion wil er verder voor zorgen dat de dienstverlening naar de openbare bibliotheken goedkoper wordt en met het oog daarop de tarieven voor het produceren van data en metadata voor de sector (omslagstelstel) naar beneden bijstellen. In een brief dd 28 september 2015 (pdf) die in handen is van Bibliotheekblad.nl gaat Albert Kivits, directeur Bibliotheek Eindhoven, in op de omslaggelden in relatie tot de door NBD Biblion geproduceerde titelbeschrijvingen en Aanschafinformaties. Kivits stelt onder meer: 'De afspraken die het bestuur van de Vereniging Openbare bibliotheken (VOB) met (destijds) het NBLC heeft gemaakt over de jaarlijkse door de openbare bibliotheken te betalen "omslaggelden" voor centraal geproduceerde Titelbeschrijvingen (TB) en Aanschafinformaties (AI) dateren uit de vorige eeuw - het tijdperk van de papieren cataloguskaarten. Bij de vorming van de huidige NBD Biblion BV (1999) zijn genoemde afspraken overgegaan naar de nieuwe BV. Vanaf die tijd kan er invloed op worden uitgeoefend door het bestuur van de stichting NBD, waarin de openbare bibliotheken een meerderheid vormen.' Kivits - die meldt over de kwestie ook contact te hebben gehad met Gaby Lafeber, directeur Bibliotheek Rivierenland - stelt de indruk te hebben dat de genoemde dienstverlening goedkoper moet kunnen, een kostenbesparing die in het licht van de vaak forse lokale bezuinigingen cruciaal is voor bibliotheken, maar waaraan NBD Biblion vooralsnog geen bijdrage heeft geleverd, aldus Kivits. Kivits en Lafeber verzoeken NBD Biblion in de brief dan ook vanaf 2016 een substantiële kostenreductie aangaande de omslaggelden voor de titelbeschrijvingen en Aanschafinformaties te realiseren, alsmede inzicht te geven in de afspraken die ten grondslag liggen aan de hoogte van het bedrag voor deze omslaggelden.

NBD Biblion wil verder meer gaan inzetten op innovatie. 'Niet alleen omdat de bestaande business terugloopt, maar ook omdat de openbare bibliotheken een vijftal nieuwe taken toebedeeld hebben gekregen door de nieuwe bibliotheekwet (Wsob). NBD Biblion wil bij deze veranderingen in de markt een partner zijn voor de branche. Hiervoor wordt op dit moment onder andere een nieuwe afdeling New Business opgezet die zich gaat bezig houden met innovatie,' aldus NBD Biblion, dat verder stelt aan de slag te zijn gegaan met vijf verbeterpunten: sneller, actueler, completer, flexibeler en goedkoper. Op dit moment loopt bij NBD Biblion een vacature (pdf) voor een nieuwe manager New Business, die uitvoering moet gaan geven aan de vernieuwingen bij de organisatie.

De serviceorganisatie geeft aan deze maand te starten met een serie klantpanels waarbij men in gesprek gaat over deze verbeterpunten met medewerkers van de openbare bibliotheken. Doel van deze gesprekken is om de diensten en producten van NBD Biblion maximaal af te stemmen op de wensen van de branche. 'Onze klanten zijn op dit moment meer dan eens kritisch over onze dienstverlening. NBD Biblion en de branche zijn elkaar naar mijn gevoel de laatste jaren een beetje kwijtgeraakt. De klant heeft gelijk: het kan beter en het moet goedkoper. Daar willen we met nieuwe energie aan werken, in nauwe samenspraak met de branche. We zullen het komende jaar laten zien dat we onze positie als servicepartner voor de branche, ook in deze tijden van ingrijpende veranderingen, waar kunnen maken. Onze klanten kunnen in 2016 rekenen op een hele reeks verbeteringen en vernieuwingen in onze huidige dienstverlening,' aldus René Leermakers, algemeen directeur NBD Biblion.

Leermakers refereert hiermee aan een klantonderzoek (pdf), waarvan de resultaten op 8 december bekend werden gemaakt. Uit dit onderzoek bleek dat men kritisch is over verschillende aspecten van de dienstverlening door NBD Biblion, waarbij enkele verbeterpunten werden genoemd. Respondenten zagen onder andere mogelijkheden tot verbetering waar het gaat om de compleetheid van het aanbod, de snelheid van de levering en de actualiteit van AI weekaanbod en Standing Order. Ook wil men meer keuzevrijheid met betrekking tot de bindwijze en kunnen klantenservice en klantcontact verbeterd worden, zo wordt in het onderzoek geconcludeerd.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (5)

Wim
8-1-2016 17:51
 Eerst een duur pand neerzetten en nu bezuinigen. Financieel staan ze er erg slecht voor, heb ik gehoord.
jeroen h.
13-1-2016 18:26
 NBD gaat de prijzen voor de bibliotheken verlagen. En om dat te bekostigen moeten er gedwongen ontslagen vallen. Sun Capital kan er een puntje aan zuigen. Dat gaan OR en vakbonden toch nooit accepteren.
harry
14-1-2016 17:59
NBD Biblion, zijn we eindelijk wakker?
2 jaar terug hier gewerkt, mensen die niet naar kwaliteit kijken de hele dag bellen en kantjes vanaf lopen, lekker goed verdienen met heeeel weinig doen. Onbeperkt fouten maken en  er nog goed mee weg komen hoor! En wie moeten daar nu voor boeten? Schandalig wat jullie doen!
Esther
16-1-2016 20:41
Toch wel opmerkelijk. Op 3/2/15 gaf NBD Biblion een persbericht uit waarin Henk Das stelt: "Nu de nieuwbouw is gerealiseerd en het bedrijf financieel goed verankerd is, lijkt mij een natuurlijk moment aangebroken om het stokje over te dragen." "Financieel goed verankerd", en nog geen jaar later volgt de aankondiging dat er 4 MLN bezuinigd moet worden om het voortbestaan te garanderen. Dit roept bij mij veel vragen op.


 
ufo piloot
19-1-2016 18:38
Innovatie zeggen ze dan, hahaha. Miss indoor schaatsbaan ideetje voor nbd?

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie