HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Drachten krijgt subsidie voor project 'Leen een Fries'
12-01-2016
De gemeente Smallingerland heeft Bibliotheek Drachten | Smallingerland  een startsubsidie van 11.000 euro toegekend voor het project 'Leen een Fries'. Het project is een gezamenlijk initiatief van de Friese bibliotheken en wordt ook door alle Friese bibliotheken gezamenlijk gefinancierd.
Het platform 'Leen een Fries' wordt opgezet in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Achterliggende gedachte is inwoners van Friesland te koppelen aan bezoekers van het evenement. Toeristen die vanwege Culturele Hoofdstad 2018 de provincie bezoeken wordt zo de mogelijkheid geboden uit eerste hand informatie te krijgen van autochtonen met de nodige kennis over de provincie.

Bibliotheek Drachten | Smallingerland is trekker van het project 'Leen een Fries', dat een gezamenlijk initiatief is van de Friese bibliotheken en ook door alle Friese bibliotheken gezamenlijk uitgevoerd en gefinancierd wordt. Voor de publiciteit en het onder de aandacht brengen van het platform wordt samengewerkt met Leeuwarden-Fryslân 2018. Verder zal contact worden gezocht met vrijwilligersorganisaties om mee te denken en mee te werken.
 
Karin Meijerman van Bibliotheek Drachten | Smallingerland stelt tegenover GPTV bij wijze van toelichting dat de gedachte achter het project is dat een bibliotheek in feite gaat over het delen van kennis en dat die kennis niet alleen in boeken staat, maar ook in mensen zit. Het is de bedoeling dat in het kader van het project Friezen gasten van Culturele Hoofdstad 2018 ontvangen en hun kennis over de provincie gaan delen. Dat kan van zeer uiteenlopende aard zijn, zoals een rondleiding door een museum, of een wandeling door een natuurgebied, of een dagje zeilen. Er wordt een online platform in het leven geroepen om de Friezen en de gasten bij elkaar te brengen. Dit platform bevindt zich nu nog in de ontwikkelingsfase. De Bibliotheek Drachten | Smallingerland kan met de subsidie van de gemeente Smallingerland van start met het bouwen van het platform.

Er is weleens eerder sprake geweest van vergelijkbare initiatieven. Zo experimenteerden Vlaamse bibliotheken in 2013 met het project ‘Leen een bibliothecaris’. Zogeheten 'Mensenbiebs' bestaan in verschillende vormen, onder andere in 2008 geïnitieerd door Vluchtelingenwerk om ontmoetingen tussen vluchtelingen en autochtone Nederlanders te arrangeren. Inmiddels lijkt dit initiatief een stille dood gestorven, maar bibliotheken organiseren onder deze noemer nog regelmatig bijeenkomsten met een vergelijkbaar doel. Het concept van de Human Library ontstond in 2000 in Denemarken en kent inmiddels verschillende varianten in zo'n vijftig landen wereldwijd.
TU Delft Library organiseert eveneens een variant op het concept Human Library.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie