HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibnet en Locus gaan samen in Cultuurconnect
15-01-2016
Bibnet, projectorganisatie voor de digitale bibliotheek Vlaanderen, en Locus, het Vlaamse steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, gaan samen verder onder de naam Cultuurconnect. De nieuwe organisatie roept bibliotheken en de cultuursector op om ideeën in te dienen om digitaal te innoveren en zo mede invulling te geven aan de prioriteiten van Cultuurconnect.
Cultuurconnect is de nieuwe organisatie voor het lokaal cultuurbeleid, van bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, met bijzondere aandacht voor de digitale uitdagingen van het lokaal cultuurbeleid.

Op de website van Cultuurconnect wordt bij wijze van toelichting over de nieuwe organisatie gemeld: 'De missie blijft: door cultuur mensen versterken in de samenleving. De correctie die we aanbrengen is een afstemming met de tijd. In een samenleving waar technologie steeds vanzelfsprekender wordt, kunnen lokale cultuurhuizen niet achter blijven met een digitale aanpak en know how om kennis en informatie te delen, om (nieuwe vormen van) kunst en cultuur te spreiden, om mensen met elkaar in contact te brengen, kansen te bieden om mee cultuur te maken en hen door middel van cultuur weerbaarder, sterker, creatiever te maken. Cultuurspreiding, leesbevordering, participatie, doelgroepenwerking, gemeenschapsvorming, diversiteit… blijven belangrijke waarden en uitgangspunten voor het lokaal cultuurbeleid én voor Cultuurconnect. Ook met digitale middelen kan je ze waar maken.'

Cultuurconnect doet een projectoproep om gemeentebesturen, lokale cultuurinstellingen en cultuurprofessionals te stimuleren mede invulling te geven aan de prioriteiten van Cultuurconnect. Met de projectoproep wil de nieuwe organisatie lokale cultuurprofessionals ondersteunen 'om vanuit digitaal perspectief te experimenteren en ideeën om te zetten naar vernieuwende projecten. Ideeën die kunnen uitgroeien tot projecten of diensten die mensen aanzetten om in hun lokale omgeving op nieuwe manieren cultuur te ontwikkelen, ontdekken en beleven, en zo sterker te staan in de wereld,' aldus Cultuurconnect, dat ook een blog, Digitale krachten getiteld, in het leven heeft geroepen waar ter inspiratie praktijkvoorbeelden genoemd worden.

Ideeën kunnen tot 1 maart ingediend worden. Cultuurconnect organiseert op 19 februari een zogeheten 'SOS Idee-dag', waar men met vragen terecht kan. In maart en april volgt een driedaagse masterclass tijdens welke de ideeën met potentie uitgewerkt kunnen worden. Op 25 april krijgen de indieners de gelegenheid in een gesprek met deskundigen hun project toe te lichten. Na dit gesprek wordt uiteindelijk beslist welke projecten in aanmerking komt voor ondersteuning en financiering.
(Om op de hoogte te blijven van de voortgang, zie de groep 'Projectoproep Cultuurconnect' op Kenniskantoor)

Begin februari zal Cultuurconnect een volledig nieuwe website lanceren. In afwachting daarvan blijven de sites van Locus en Bibnet operationeel. Op 9 mei wordt de definitieve werking van Cultuurconnect bekendgemaakt.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie