HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Sint-Michielsgestel houdt opties open voor bibliotheekfunctie
19-01-2016
De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft besloten te kiezen voor het voorkeursscenario uit het door Questum opgestelde advies over voortzetting van de bibliotheekvoorziening in relatie tot de met ingang van 2017 gefaseerd te realiseren forse bezuiniging.  Daartoe zullen verschillende aanbieders van bibliotheekfuncties geconsulteerd worden, zowel commerciële als niet-commerciële, waaronder de huidige aanbieder, Bibliotheek De Meierij.
De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft op 14 januari het advies van Questum behandeld over de toekomstige invulling van de bibliotheekfunctie in de gemeente. De nieuwe toekomstvisie hangt mede samen met een forse bezuiniging van bijna twee ton. De subsidie voor de bibliotheekfunctie zal vanaf 2016 (€ 436.000) met zo’n 40.000 euro per jaar teruglopen, zodat er uiteindelijk vanaf 2020 nog zo’n 260.000 euro jaarlijks beschikbaar blijft.

Tijdens de raadsvergadering van 14 januari stelde een meerderheid van de raad zich achter een door de VVD, CDA, PvdA en DorpsGoed ingediende motie waarin gekozen wordt voor scenario 4 (het voorkeursscenario) in het door Questum uitgebrachte advies (pdf). Dit scenario behoeft echter nog wel nadere uitwerking, aldus de raad, die het college de opdracht gaf vóór eind 2016 een programma van eisen en een implementatieplan op te stellen. Daartoe dient informatie ingewonnen te worden bij diverse aanbieders van bibliotheekfuncties, waaronder niet alleen de regionale openbare bibliotheken, maar ook mogelijke commerciële aanbieders en eventueel een combinatie van onderwijs en welzijnsorganisaties (Partis), zoals met name voorgesteld in het Questum-advies. Van de regionale openbare bibliotheken die in beeld zijn, wordt de huidige aanbieder, Bibliotheek De Meierij, als eerste optie gezien, maar ook werd tijdens de vergadering duidelijk dat er al oriënterende contacten zijn geweest met Bibliotheek Den Bosch (waarvan het werkgebied grenst aan Sint-Michielsgestel).

Uitgangspunt van scenario 4 is dat de huidige bibliotheekvoorzieningen in Berlicum (in gemeenschapshuis Den Durpsherd) en Sint-Michielsgestel (voorgenomen verhuizing naar gemeenschapshuis De Huif)  worden voortgezet. De uitvoering van het bibliotheekwerk zou dan moeten gebeuren door vrijwilligers. Verder gaat het scenario uit van 10 schoolbibliotheken in de basisscholen, een educatief programma voor de jeugd en een educatief programma voor volwassenen. Daarnaast wordt uitgegaan van toegang tot de landelijke digitale bibliotheek. De huidige parochiële bibliotheek in Den Dungen wordt voortgezet. Overigens werden door verschillende partijen wel vraagtekens geplaatst bij de financiële haalbaarheid van de twee bibliotheekvoorzieningen in de gemeenschapshuizen (waarvoor als exploitatiekosten 50.000 euro voorzien is in het Questum-advies). In een brief (pdf) van verontruste inwoners van Berlicum worden ook nog vraagtekens gezet bij de in het Questum-rapport genoemde bedragen voor het aanschafbudget voor de collectie.

In het raadsvoorstel (pdf) aangaande de toekomstvisie bibliotheekfuncties gaat het college overigens ook nog in op de brief van de VOB (pdf) d.d 30 november 2015, waarin VOB-directeur Cor Wijn het belang van een erkende openbare bibliotheek nog eens onder de aandacht van de raad had gebracht.  Het college schrijft onder meer: ‘Opgemerkt dient te worden dat de VOB te strikt is. Er is namelijk geen verplichting om aangesloten te zijn op het landelijk stelsel of bij de vereniging. ‘Vermaatschappelijking" is prima mogelijk. Het is gemeenten niet verboden om het bibliotheekwerk op een alternatieve wijze te (laten) organiseren. De wet legt geen enkele verplichting op aan gemeenten. Het staat gemeenten vrij om de bibliotheekfuncties op een andere (goedkopere, beter passende) wijze te organiseren. (…) De VOB maakt zich zorgen over andere aanbieders en geeft in bovengenoemde brief aan dat andere aanbieders (anderen dan de erkende openbare bibliotheken) minder kwaliteit bieden en te duur zijn. Ook hier dient opgemerkt te worden dat deze waarschuwing wat kort door de bocht is. De in Den Dungen functionerende Parochiële Bibliotheek bewijst het tegendeel. Ook in andere plaatsen in Nederland wordt met veel succes en met veel enthousiasme met nieuwe bibliotheek concepten gewerkt. Minder kostbaar, breed gedragen en mede mogelijk gemaakt door lokale vrijwilligers.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie