HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ophef over reorganisatieplannen Bibliotheek Utrecht en salaris directeur
25-01-2016

In Utrecht is onrust ontstaan over de reorganisatieplannen van de Bibliotheek Utrecht, die eind vorige week naar buiten zijn gekomen. Ook zijn er in het licht van die plannen vragen gerezen over de hoogte van het salaris van directeur Ton van Vlimmeren. De Utrechtse partijen SP, GroenLinks en Stadsbelang hebben schriftelijke vragen gesteld over de reorganisatieplannen.

Vertegenwoordigers van de drie genoemde partijen, Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Hilde Koelmans (SP) en Steven de Vries (GroenLinks), spreken in een toelichting bij hun schriftelijke vragen (pdf) dd 21 januari 2016 hun zorg uit over de reorganisatieplannen. De drie partijen stellen dat de FNV in een brief op 19 januari bij het Utrechtse college aan de bel heeft getrokken over de reorganisatie van de Bibliotheek Utrecht. Ook de drie partijen zeggen geschrokken te zijn van de plannen.

'Van ongeveer 15 medewerkers vervallen de banen. Deels zal dit werk worden overgenomen door circa 100 vrijwilligers. Ook wordt er voorgesorteerd op sluiting en/of vermindering van de dienstverlening in de wijkvestigingen. In het reorganisatieplan van de bibliotheek wordt gesproken van een bezuiniging van 25% van de besteedbare middelen uit gemeentelijke subsidie tussen 2010-2018. In haar brief doet de FNV tevergeefs het verzoek de financiële situatie van de bibliotheek inzichtelijk te maken en om uitleg over de subsidiëring vanuit de gemeente,' aldus de drie partijen na bestudering van de plannen.

Met de opmerking over het voorsorteren op sluiting van vestigingen doelen de SP, GroenLinks en Stadsbelang op de volgende passage in het reorganisatieplan: 'Gezien de wens van de burgers in de stad en gezien de politieke wens tot behoud van alle wijkvestigingen zal de Bibliotheek Utrecht, waar financieel mogelijk, deze vestigingen, wellicht hier en daar in aangepaste vorm, in stand houden.'

De drie partijen, goed voor 15 zetels in de 45 zetels tellende Utrechtse gemeenteraad, stellen in hun schriftelijke vragen ook de hoogte van het salaris van directeur Ton van Vlimmeren aan de orde. Zij schrijven daarover: 'Uit de jaarrekeningen over 2013 en 2014 blijkt dat de netto honorering van de directeur over deze jaren is toegenomen van € 133.462 naar € 143.625. Wat betekent het opvangen van de vermeende bezuiniging van 25% voor de salariëring van de directeur? Kan het college inzicht verschaffen in het verloop van deze salariëring voor en na de reorganisatie?'

Tegenover het Algemeen Dagblad stelt GroenLinks-raadslid Steven de Vries: 'Ik vind het nu al niet aan de samenleving uit te leggen waarom Van Vlimmeren meer verdient dan de burgemeester. Dat hij 15 man op straat wil zetten, maakt het nog erger.'

Van Vlimmeren stelt in een interview met RTV Utrecht dat er op dit moment geen plannen zijn om wijkvestigingen te sluiten. De filialen worden door de bibliotheek juist heel belangrijk gevonden, om met name kinderen, ouderen en laaggeletterden goed te kunnen bedienen. De te voorziene bezuiniging van twee miljoen hoopt Van Vlimmeren op te kunnen vangen door meer vrijwilligers in te zetten.

Volgens Van Vlimmeren is het bedrag dat genoemd wordt als het gaat om zijn salaris onjuist en hij voegt daar verder aan toe dat dat salaris al vijf jaar hetzelfde is en nog dateert uit de tijd dat hij in dienst was bij de gemeente als gemeenteambtenaar.
In een open brief op de website van de Bibliotheek Utrecht reageert de Raad van Toezicht (RvT) uitgebreider op de ontstane onrust. De RvT schrijft onder andere: 'Naast vernieuwen moet de Bibliotheek ook bezuinigen. In totaal loopt het te bezuinigen bedrag op de gemeentelijke subsidie tussen 2010 en 2018 op tot meer dan 2 miljoen. De Bibliotheek heeft daarvan al meer dan 1,5 miljoen weten weg te werken, maar het laatste stuk, de ongeveer 6 ton die het gemeentebestuur anderhalf jaar geleden heeft opgelegd, is heel moeilijk te realiseren.
In de uitwerking van de bezuinigingen heeft de Bibliotheek niet gekozen voor het sluiten van vestigingen, terwijl dit de gemakkelijkste weg is. We houden alle vestigingen open omdat we weten dat u als inwoner graag dichtbij de Bibliotheek bezoekt. Ook de gemeenteraad wil dit.
Dat betekent dat we nu in gesprek zijn met de Ondernemingsraad over het helaas afscheid nemen van een aantal medewerkers teneinde het laatste deel van de bezuiniging ook te realiseren. De gevolgen daarvan willen we waar mogelijk opvangen met vrijwilligers, zoals elders in bibliotheekland al heel gebruikelijk is.
(...) Het is onjuist dat de Bibliotheek Utrecht personeel gaat ontslaan om de Bibliotheek Neude te financieren; de Bibliotheek Neude wordt niet alleen een van de mooiste Bibliotheken van Europa, het draagt vooral ook bij aan de bezuinigingen en heeft een sluitende begroting.'
 
In de open brief wordt ook kort ingegaan op de berichten aangaande het salaris van Van Vlimmeren. 'Het bruto salaris dat de directeur ontvangt is € 122.000 per jaar. Het genoemde bedrag in de pers van € 143.000 is inclusief het werkgeversdeel van de jaarlijkse pensioenstorting, € 21.000. Het geheel valt ruimschoots binnen het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor de (semi) publieke sector en wordt daar ook jaarlijks aan getoetst,' aldus de brief.
In een aantal 'veelgestelde vragen' die op de website van de Bibliotheek Utrecht onder de open brief te vinden zijn, wordt nader ingegaan op de reorganisatieplannen, de ontslagen die daaruit voortvloeien en het salaris van de directeur.

In een reactie tegenover Bibliotheekblad stelt Van Vlimmeren niets toe te voegen te hebben aan de mededelingen van de Raad van Toezicht.

Overigens was er afgelopen zaterdag 23 januari door de Bibliotheek Utrecht een open huis georganiseerd in het oude postkantoor aan de Neude, waar in 2018 de nieuwe hoofdvestiging moet openen. Bezoekers konden er middels rondleidingen, presentaties en lezingen kennis nemen van de plannen met de nieuwe bibliotheek in het postkantoor en zelf ideeën aanleveren voor de invulling van het gebouw. Volgens de lokale pers was de belangstelling voor de middag erg groot.

Voor een impressie van de open dag, zie het verslag in de rubriek Nieuws uitgelicht.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie