HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Positie directeur Marc Jacobs bij Bibliotheek De Meierij onzeker
29-01-2016
De positie van directeur Marc Jacobs bij Bibliotheek De Meierij lijkt op losse schroeven te staan na de reeks van verwikkelingen rond de verhuizing van de bibliotheek in Vught naar de Petruskerk, zo meldt het Brabants Dagblad.
Bij de behandeling van de door PvdA-GroenLinks Vught ingediende Discussienota Bibliotheekfunctie (pdf) tijdens het overleg van de Commissie Bestuur & Samenleving op 28 januari bleek Marc Jacobs niet aanwezig en werd namens de bibliotheek het woord gevoerd door programmamanager Marie-José Mathijsen.Tot verrassing van de commissieleden kwam Mathijsen met de mededeling dat Bibliotheek De Meierij (verantwoordelijk voor het bibliotheekwerk in Vught) zonder voorbehoud wil meewerken aan een verhuizing naar de Petruskerk en in nauw overleg met de gemeente de samenwerking met andere partners in de Petruskerk aan te willen gaan.  Dit nadat Bibliotheek De Meierij ruim een maand geleden nog had laten weten niet mee te willen werken aan de voorgenomen verhuizing. In antwoord op vragen vanuit de commissie meldde Mathijsen vervolgens (audioverslag commissievergadering) op uitdrukkelijke wens van de Raad van Toezicht van de bibliotheek het gewijzigde standpunt aangaande de verhuizing over te brengen. Volgens het Brabants Dagblad neemt Marc Jacobs aan geen enkel overleg meer deel en zijn geplande afspraken afgezegd of worden door anderen waargenomen. Voorzitter Ad Simons van de Raad van Toezicht (RvT) stelt tegenover het Brabants Dagblad dat de RvT verrast was door en geschrokken van het besluit van de gemeente Vught dat de Bibliotheek De Meierij niet langer deel mag nemen aan de gesprekken over de verhuizing van de bibliotheekvoorziening naar de Petruskerk en het besluit om de subsidie per 1 januari 2017 stop te zetten. Dit besluit zou tot grote onrust bij het personeel van de bibliotheek hebben geleid.

De verhuizing naar de Petruskerk is een langslepende kwestie, waarover al jaren gediscussieerd wordt. In de voormalige kerk moeten, naast verschillende commerciële partijen, onder andere de bibliotheek, het Vughts Museum, de Stichting Anders Bezig Zijn Vught en de Wereldwinkel gaan samenwerken binnen ontmoetingscentrum DePetrus. Bedoeling is een marktplaats te creëren, een ontmoetingsplein, een uitwisselingsplek waar kennisoverdracht plaat vindt. Aanwezigheid van een bibliotheek binnen dit concept wordt cruciaal geacht.
In 2014 haakte de bibliotheek ook al eens af, omdat verhuizen van de huidige vestiging aan de Dorpsstraat naar de Petruskerk te duur zou zijn. Directeur Jacobs wilde ook vasthouden aan het retailconcept, terwijl daar bij de invulling van de Petruskerk niet in was voorzien. Na een verkenning door externe bemiddelaars schoof de bibliotheek toch weer aan tafel. Eind 2015 stapte de bibliotheek echter opnieuw uit het project, omdat er nog té veel zaken onzeker zouden zijn. Directeur Jacobs wilde een huurovereenkomst, afspraken over subsidiëring en eenmalige investeringen.  De gemeente besloot daarop voortgang te willen maken met het project en niet langer te wachten op Bibliotheek De Meierij. Besloten werd per 1 januari 2017 te stoppen met de subsidiëring van Bibliotheek De Meierij en op zoek te gaan naar andere partijen die de bibliotheekfunctie in de Petruskerk kunnen invullen. Onder andere Karmac werd al genoemd als een partij die zich daarvoor heeft aangediend.

Tijdens de commissievergadering van gisteravond heeft Bibliotheek De Meierij, bij monde van Marie-José Mathijsen, dus alsnog aangegeven terug te komen op haar besluit afstand te nemen van de Petruskerk en toch 'zonder voorbehoud' te willen meewerken aan een verhuizing naar de Petruskerk.

Marc Jacobs trad op 1 juni 2013 in dienst als directeur van Bibliotheek De Meierij, nadat hij in augustus 2012 opgestapt was als directeur van De Muzerije, Huis voor de Amateurkunst in Den Bosch. Jacobs werd tijdens de algemene ledenvergadering van de VOB van 18 juni 2015 benoemd tot lid van het bestuur.

Per e-mail aan Jacobs om commentaar gevraagd, was zijn automatisch antwoord: 'Ik ben afwezig en lees mijn berichten niet. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Bibliotheek De Meierij: klantenservice@bibliotheekmeierij.nl.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Jan de Werdt
5-2-2016 14:15
Wat een groot verlies voor de Bibliotheek De Meierij. Een bestuurder met een goede lange termijnvisie wordt aan de kant geschoven voor een snelle korte termijn oplossing.
De Raad van Toezicht van Bibliotheek De Meierij zal zich deze beslissing in de toekomst nog vaak herinneren. Een groot verlies voor de Gemeente Vught.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie