HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Reorganisatie Bibliotheek Houten vanwege bezuinigingen
11-02-2016
Als gevolg van een forse bezuiniging van drie ton zal Bibliotheek Lek & IJssel de bibliotheekvoorziening in de gemeente Houten moeten reorganiseren. Dat betekent waarschijnlijk dat er 5 voltijdsbanen geschrapt moeten gaan worden. De vestiging in Schalkwijk wordt gesloten.
Bibliotheek Lek & IJssel verzorgt de bibliotheekfunctie in de gemeenten Houten, Vianen, Lopik en IJsselstein. De gemeente Houten besloot enige tijd geleden tot een bezuiniging van 300.000 euro, waarvan in 2016 reeds 150.000 gerealiseerd wordt (op een totaal van 800.000 in 2015). Ingaande 2017 blijft er voor de bibliotheek nog 500.000 euro over. In december 2014 is gestart met de ontwikkeling van een nieuw concept. Daarbij zijn inwoners en maatschappelijke partners betrokken. Bibliotheek Service Centrum (BiSC) heeft hiervoor in opdracht van provincie en gemeente in juni 2015 een inventariserend onderzoek (pdf) opgeleverd. In opdracht van het college heeft er in november een marktoriëntatie (pdf) plaatsgevonden waarbij is gekeken naar verschillende aanbieders: naast Bibliotheek Lek & IJssel, ook twee andere bibliotheken (ZOUT en De Tweede Verdieping) en een commerciële partij (Karmac). De gemeente heeft naar aanleiding van deze marktoriëntatie toch besloten te kiezen voor de huidige aanbieder, Bibliotheek Lek & IJssel.

In het voorstel van Bibliotheek Lek & IJssel zal er vanaf 2017 een aantal zaken gaan veranderen. Zo wordt de uitleenfunctie opnieuw ingericht als selfservice en zal de vrijwillige inzet worden vergroot. Er zal een proef worden opgezet met een ruilbibliotheek en drop-points en bezorging door vrijwilligers. Het is de bedoeling dat deze uitleenpunten op meerdere plekken in Houten gerealiseerd worden (onder andere in Schalkwijk ter vervanging van de verdwenen vestiging), waar mensen hun via internet bestelde boeken kunnen afhalen. Gert Staal, directeur Bibliotheek Lek en IJssel, stelt in het Algemeen Dagblad dat hij de bestelde boeken per elektrische bakfiets door vrijwilligers naar deze uitleenpunten wil laten rijden.
Een aantal maatschappelijke partners, zoals welzijnsorganisatie Van Houten & co, zal hun intrek nemen in het pand van de bibliotheek aan het Onderdoor, zodat er vormen van samenwerking gerealiseerd kunnen worden. Dit zou eventueel kunnen leiden tot het uitbreiden van de openingsuren, het organiseren van gezamenlijke programmering en het bereiken van nieuw publiek, aldus het college in het raadsvoorstel (pdf) over de bibliotheek. De bibliotheek blijft gevestigd op twee locaties, te weten in Houten Centrum aan het Onderdoor en in Schoneveld. De bibliotheekfunctie in Schalkwijk vervalt per 1 januari 2017 en wordt vervangen door een leenpunt. Om de bibliotheek tegemoet te komen, verlaagt de gemeente de huurtarieven.

Er zal een groter beroep gedaan worden op vrijwilligers om de bibliotheek draaiende te houden. Het collegevoorstel zegt daarover: ‘De bibliotheek blijft dagelijks bemenst en waar mogelijk worden de openingstijden zelfs verruimd. De bemensing zal wel voor het belangrijkste deel uit vrijwilligers bestaan in plaats van professionele krachten. De aansturing blijft wel in handen van professionals’. Als gevolg daarvan zullen er naar schatting waarschijnlijk 5 fte moeten verdwijnen. ‘Dit zit voor een belangrijk deel in de overgang van een professionele naar een vrijwillige front-office en tevens in het afslanken van de backoffice,’ aldus het collegevoorstel. Tegenover Houtens nieuws stelt Gert Staal, directeur Bibliotheek Lek en IJssel: ‘Er zullen banen verloren gaan, maar het is nog moeilijk te zeggen hoeveel. We hebben nog een regiobrede reorganisatie te gaan. De verhouding vaste medewerker vrijwilliger is al één op drie.’

Het collegevoorstel zal op 20 maart in de raad behandeld worden.

Bibliotheek Lek & IJssel heeft overigens ook in de gemeente Lopik te maken met bezuinigingen. De discussie over de reorganisatie van de bibliotheek sleept in Lopik al enkele jaren. Onlangs werd besloten voor 2016 in ieder geval nog uit te gaan van een subsidie van 150.000 euro. In het voorstel van het college zou de subsidie vervolgens afgebouwd moeten worden naar 135.00 euro in 2017 en 100.000 in 2018. De raad besloot (pdf) op 2 februari echter pas in het voorjaar van 2016 een besluit te nemen over de daadwerkelijke invulling van de bibliotheekfunctie, de uitvoerder en het daarbij behorende budget vanaf 2017. (Zie ook het raadsvoorstel (pdf) en het voorstel (pdf) van Bibliotheek Lek & IJssel).
Verder bestaat de mogelijkheid dat de gemeente Vianen uit Bibliotheek Lek & IJssel stapt, wat mede afhangt van de ontwikkelingen rond de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden, waarvan behalve Vianen ook Leerdam en Zederik deel uit zouden moeten maken.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie