HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB brengt standpunt e-books en leenrecht opnieuw onder de aandacht Tweede Kamer
19-02-2016
Vooruitlopend op het voorstel voor een hervorming van het auteursrecht van de Europese Commissie heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) haar standpunt aangaande e-books en leenrecht opnieuw onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht. Het auteursrecht belemmert bibliotheken in het uitvoeren van hun wettelijke taak, zo betoogt de VOB.
In de brief aan de Tweede Kamer (pdf) stelt de VOB dat de Europese Commissie in haar plannen de kans heeft gemist om het auteursrecht zo aan te passen dat het voldoet aan de eisen die de moderne tijd stelt aan de openbare bibliotheek en daarmee aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de Nederlanders. In het gemoderniseerde auteursrecht moet volgens de VOB een uitzondering komen die het mogelijk maakt voor bibliotheken om e-books uit te lenen. 'Dat houdt in dat er een billijke vergoeding wordt betaald voor elke uitlening en dat er zonder toestemming vooraf e-boeken in de collectie van de bibliotheek kunnen worden opgenomen. Dit is al het geval bij het uitlenen van papieren boeken, en dit zou ook van toepassing moeten worden op e-boeken. Echter, in de communicatie van de Europese Commissie van 9 december jl. wordt niet gesproken over het uitlenen van e-boeken door openbare bibliotheken,' aldus de VOB.

In de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is onder meer vastgelegd dat bibliotheken een goede toegang tot informatie moeten verschaffen, en daar hoort tegenwoordig ook een goede toegang tot digitale informatie en het uitlenen van e-boeken bij. De openbare bibliotheken worden echter belemmerd in hun wettelijk taken in het digitale domein door het auteursrecht. 'Zolang het leenrecht niet kan worden toegepast op e-books, bepalen uitgevers wat bibliotheken aan mogen schaffen voor de digitale bibliotheek. 75% van de e-boeken productie in Nederland komt niet ter beschikking in de bibliotheek. De bibliotheek kan daarmee haar wettelijke taak om toegang te bieden tot een neutraal en pluriform aanbod niet meer uitvoeren,' aldus de VOB.

Nederland moet zich in de Europese Unie hard maken om een uitzondering in de Europese wetgeving te krijgen voor het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken, zo vindt de VOB.

De brief (gedateerd 11 februari 2016) is gericht aan de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie, die het voorstel van de Europese Commissie zal toetsen. De Tweede Kamer is gevraagd om in het licht van de Europese auteursrechthervorming de minister van Veiligheid en Justitie te vragen het door de VOB ingebrachte punt in Brussel aan de orde te stellen.

Op 18 november bepleitte de VOB in Brussel tegenover leden van het Europees Parlement reeds een wettelijk vastgelegd leenrecht voor e-books.

De Europese Commissie heeft op 9 december op grote lijnen aangegeven waar ze naartoe wil om het auteursrecht te moderniseren voor digitale publicaties. Voor de volledige tekst van deze voorstellen, zie hier. Het kabinet staat in principe positief tegenover deze voorstellen, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 januari 2016, maar wacht nog met een oordeel tot de definitieve voorstellen zijn gepresenteerd.

Sinds 2013 loopt overigens ook een door de VOB gestarte proefprocedure  om duidelijkheid te krijgen over de toepasselijkheid van het leenrecht op online uitlenen van e-books. Op 9 maart 2016 is een zitting bij het Europese Hof in Luxemburg in het kader van deze procedure. De uitspraak in deze zaak wordt rond de zomer verwacht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie