HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Onderzoek: mediagebruik digitaliseert verder
29-02-2016
De digitalisering van het mediagebruik blijft ook in 2015 doorzetten, zo blijkt uit de Media Standaard Survey, het op 23 februari door verschillende organisaties uitgebrachte onderzoek naar mediagebruik.
TNS NIPO voert sinds 2011 jaarlijks de Media Standaard Survey uit, in opdracht van de organisaties voor het Nederlandse Radio-, Print- en Televisieonderzoek (NLO, NOM en SKO). In het rapport wordt ingegaan op het bereik van verschillende media, namelijk NLO (radio), NOM (print en digitaal lezen), SKO (televisie en online video) en VINEX (internet).

Het onderzoek laat zien dat steeds meer Nederlanders van 13 jaar en ouder het internet weleens gebruiken, en dat zij daar ook steeds meer tijd aan besteden. Bijna 95% van Nederland heeft thuis toegang tot internet. Mensen van 65 jaar of ouder en de lager opgeleiden blijven enigszins achter waar het gaat om toegang tot internet. Ongeveer één op vijf van deze groepen heeft nergens toegang. 

Het percentage Nederlanders dat weleens het internet gebruikt was in 2011 87% en steeg in 2015 verder naar 92%. Het aantal uren dat men op het web zit steeg van gemiddeld 11 uur per week in 2011 naar gemiddeld 15 uur per week in 2015; een toename van 34%.
De stijging in surftijd is vooral te danken aan tieners tussen de 13 en 17 jaar oud, die in 2015 gemiddeld 22 uur per week op het internet doorbrachten, terwijl dit in 2011 nog 14 uur was; een stijging van 59%. 65-plussers zaten het minst op internet - in 2015 ongeveer 7 uur per week - maar ook bij deze leeftijdscategorie is sprake van een stijging: terwijl in 2011 55% van de senioren wel eens het internet gebruikte, was dit in 2015 gestegen tot 71%.
Laag opgeleiden surften in 2015 10,6 uur op het internet, terwijl dit voor de hoog opgeleiden 16,6 uur was.

Ook in 2015 is het gebruik van smartphones en tablets sterk toegenomen. Ruim twee derde van de populatie gebruikt de smartphone voor internet en hiermee wordt dit device samen met de laptop het meest toegepast. Spectaculair is de opmars van de tablet. Dit device is inmiddels populairder om te surfen dan de pc. Ruim de helft van Nederland van 13 jaar en ouder surft op een tablet. Maar de rol van de conventionele pc is nog niet uitgespeeld. Het gebruik van dit apparaat is na jaren van daling zelfs weer iets gestegen tot 54%.

Het gebruik van de verschillende apparaten verschilt sterk per doelgroep, zo constateren de onderzoekers. De percentages die gebruikmaken van een smartphone liggen in de doelgroepen 13-19 jaar en 20-34 jaar ruim boven de 90%. Van de 65-plussers gebruikt slechts 21% de smartphone om op internet te gaan. Het tabletgebruik is het hoogst voor de doelgroep 20-49 jaar.

Meer dan de helft van de Nederlanders van 13 jaar en ouder heeft in de afgelopen 12 maanden een krant of tijdschrift digitaal gelezen: 48% heeft een dagblad gelezen en 27% een magazine. Van alle digitale platformen wordt de computer nog steeds het meest gebruikt om dagbladen en magazines digitaal te lezen, al is er wel een daling te zien in het gebruik van de pc voor het lezen van kranten en tijdschriften (van 33% in 2013 naar 27% in 2015).
Smartphones en tablets groeiden als platforms voor het lezen van dagbladen. In 2015 las bijna een kwart van de Nederlanders een dagblad op een smartphone en ruim één vijfde op een tablet. Opvallend is dat deze vorm van dagbladen lezen (via tablet of smartphone) vooral de doelgroep 20-34 jaar en 35-49 jaar aanspreekt. De groep 50+ daarentegen gebruikt nog steeds de computer het meest voor het digitaal lezen van kranten. De categorie 13-19 jaar gebruikt slechts zeer beperkt een tablet hiervoor.

Zowel voor dagbladen als voor magazines geldt dat digitale lezers vooral onder de hoog opgeleiden te vinden zijn.

Voor het volledige rapport, zie hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie