HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Raad Heemskerk besluit tot forse bezuiniging op bibliotheek
29-02-2016
De gemeenteraad van Heemskerk heeft vorige week ingestemd met het collegevoorstel om met ingang van 2017 359.600 euro te bezuinigen op de bibliotheek, een vestiging van Bibliotheek IJmond Noord.
In het totaal gaat het om een bezuinigingsopdracht van 425.000 euro, waarvan 65.400 euro reeds is gerealiseerd. (Het totale budget van de gemeente Heemskerk voor de bibliotheek bedroeg in 2014 ca. 1.200.000 euro.)

In het collegevoorstel (pdf) worden als belangrijkste bezuinigingsposten genoemd huisvesting en personeel. De bibliotheek zou met ongeveer de helft terug moeten in vloeroppervlak, met als gevolg een aanzienlijke inkrimping van de collectie. De personeelsformatie moet met 3.7 fte worden teruggebracht, met als gevolg beperktere openstelling. In het voorstel worden als belangrijkste gevolgen van de bezuiniging genoemd: openstelling met professionele bezetting wordt beperkt van 39 uur naar 24 uur; het concept van de beleefbibliotheek verdwijnt (de bibliotheek organiseert bijna geen activiteiten meer binnen de bibliotheekfunctie); inkrimping van de collectie in Heemskerk met 20%; wegvallen van 4 van de 5 kernfuncties.

De gemeente Heemskerk stelde in een persbericht op 2 februari dat een dergelijke forse bezuiniging mogelijk is 'met behoud van kwaliteit' en dat er met Bibliotheek IJmond Noord overeenstemming is bereikt over de manier waarop dit gerealiseerd kon worden. Dit werd door Bibliotheek IJmond Noord in een bericht op haar website (bericht inmiddels verdwenen van de site) en in een commentaar tegenover Bibliotheekblad echter ontkend.

De raad is nu dus akkoord gegaan met het collegevoorstel en geeft in haar besluit (pdf) tevens aan dat 'om een zo volwaardig mogelijke bibliotheek in Heemskerk te behouden' 2 van de 4 vervallen kerntaken aanvullend worden ingekocht, waarvoor budget beschikbaar wordt gesteld. Deze kernfuncties zijn ‘ontwikkeling en educatie’ (€ 18.100) en ‘lezen en literatuur’ (€ 10.300).  Het gaat dan om activiteiten op het gebied van mediawijsheid en laaggeletterdheid. De aangepaste taakstelling van 65.400 euro en de inkoop van deze 2 kernfuncties van 28.400 euro, in totaal € 93.800 euro, worden ten laste gebracht van het te verwachten begrotingsoverschot 2017.

Uit een verslag van het Noordhollands Dagblad blijkt overigens dat door het inkrimpen van de bibliotheek een financieel gat ontstaat als gevolg van gederfde huurinkomsten. Het gaat dan om een bedrag van anderhalve ton per jaar. Voor de vrijgekomen ruimte is namelijk nog geen huurder gevonden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie