HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Helft Nederlanders wil alle e-booktitels kunnen lenen bij bibliotheek
16-03-2016
Uit een door Ipsos in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) uitgevoerde enquête blijkt dat 52 procent van de ondervraagden het belangrijk vindt dat de openbare bibliotheek alle e-booktitels beschikbaar kan stellen aan haar leden. Vier op de tien respondenten geven aan het belangrijk te vinden dat de nieuwste e-books bij de bibliotheek geleend kunnen worden. 
Uit de Ipsos-enquête (pdf) komt naar voren dat 46 procent van de respondenten het belangrijk vindt dat bibliotheken e-books kunnen uitlenen. Vrouwen, ouderen (55+) en hoog opgeleiden vinden het vaker belangrijk dat er e-books te leen zijn in de bibliotheken dan mannen, jongere en lager opgeleide Nederlanders.

40 procent van de respondenten geeft aan het belangrijk te vinden dat ook de nieuwste titels als e-book via de bibliotheek beschikbaar zijn. 23 procent van de respondenten zegt dat (helemaal) niet belangrijk te vinden. Vrouwen en hoog opgeleiden vinden het vaker dan mannen en lager opgeleiden belangrijk dat dat dan ook de nieuwste e-books zijn. 44 procent van de vrouwen hecht hier waarde aan; onder hoog opgeleiden is dit 47 procent.

Op de stelling 'om mee te kunnen gaan met de digitale ontwikkelingen is het belangrijk dat de openbare bibliotheek alle e-books beschikbaar kan stellen aan haar leden', zegt 52 procent van de respondenten het er mee eens te zijn. Ook hier weer meer voorstanders onder vrouwen, oudere en hoger opgeleide Nederlanders dan onder mannen, jongere en lager opgeleide Nederlanders. 55 procent van de vrouwen, 53 procent van de oudere Nederlanders en 60 procent van de hoog opgeleiden is het eens met bovenstaande stelling, aldus de Ipsos-enquête.

74 procent van de respondenten geeft aan er niet in te geloven dat e-books de papieren boeken in de toekomst volledig zullen vervangen. 16 procent denkt dat dit wel het geval zal zijn.

De enquête (pdf) is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de VOB. Het onderzoek is gebaseerd op een representatieve steekproef onder 1052 mensen. 
De vragen hebben meegelopen in de Actualiteitenscanner, een meetinstrument waarin iedere twee weken een representatieve groep Nederlanders wordt ondervraagd over actuele onderwerpen (en 'een handig instrument voor organisaties die publiciteit willen genereren voor henzelf of voor een bepaald thema,' aldus Ipsos.) . De enquête werd afgenomen tussen 1 en 3 maart 2016.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

A
1-4-2016 10:44
Helft van respondenten is wat anders dan 'helft nederlanders'  zoals de kop suggereert...
Verder lezend blijkt dat er wel (tjonge!) 1052 personen zijn ondervraagd. Wie is er nu gek?

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie