HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Wethouder opent vrijwilligersbibliotheek Uitgeest
21-03-2016
Afgelopen zaterdag is in Uitgeest de nieuwe vrijwilligersbibliotheek officieel geopend door verantwoordelijk wethouder Judie Kloosterman. De vrijwilligersbibliotheek vervangt de voormalige vestiging van Bibliotheek IJmond Noord, die op 1 januari van dit jaar vanwege bezuinigingen moest sluiten.
De nieuwe bibliotheek in het voormalige, maar inmiddels verbouwde, politiebureau aan de Dokter Brugmanstraat wordt gerund door vrijwilligers van de in 2014 opgerichte Werkgroep Behoud Bibliotheek Uitgeest (sinds eind 2015 Stichting Bibliotheek Uitgeest - SBU), voortgekomen uit een groep verontruste inwoners die verontwaardigd waren over de bezuinigingen op en de mogelijke sluiting van de bibliotheekvestiging van Bibliotheek IJmond Noord. Via verschillende inzamelingsacties zijn er inmiddels zo'n 12.000 boeken ingezameld die de collectie van de nieuwe bibliotheek vormen. Men hanteert een eenvoudig ruilsysteem dat handmatig bijgewerkt wordt, volgens het principe 'je brengt een boek en neemt een boek mee', aldus OSUradio.nl. Daarnaast is er een leestafel. 

In een interview met Omroep Stichting Uitgeest (OSUradio.nl) prijst wethouder Kloosterman de waarde van burgerparticipatie bij het in stand houden van een bibliotheekvoorziening in Uitgeest met een sterk teruggebracht subsidiebedrag. 'Zo laat de plaatselijke gemeenschap zien dat we, nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, met elkaar toch dit soort voorzieningen overeind kunnen houden, dankzij de inzet van betrokken burgers,' aldus de wethouder.

De gemeente Uitgeest besloot in 2013 (pdf) de subsidie aan Bibliotheek IJmond Noord (300.000 euro) helemaal af te bouwen. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Uitgeest, Beverwijk en Heemskerk en Bibliotheek IJmond Noord werd door Uitgeest per 1 juli 2014 opgezegd. Vanaf dat jaar wordt het bedrag jaarlijks met 25% gekort. Als gevolg daarvan zag Bibliotheek IJmond Noord zich genoodzaakt de vestiging in Uitgeest per 1 januari 2016 te sluiten. De Uitgeester raad gaf het college opdracht te onderzoeken of (en in welke vorm) een bibliotheekvoorziening gehandhaafd kan blijven, wat in 2015 resulteerde in het door Questum opgestelde rapport De Uitgeester Bibliotheek: toekomstbestendig en betaalbaar (pdf). Dit advies vormde de basis voor de nu gekozen constructie, waarbij vrijwilligers een bibliotheekvoorziening gaan runnen. De Stichting Bibliotheek Uitgeest (SBU), krijgt daarvoor van de gemeente een startkapitaal van 160.000 euro en jaarlijks 120.000 euro voor de exploitatie, waarvan een deel besteed zal worden aan het ontwikkelen van leesactiviteiten op de Uitgeester basisscholen. (Zie ook dit bericht)

Zie over de plannen van de SBU ook dit Facebook-bericht van D66 Uitgeest.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Rob Pronk
29-3-2016 05:51
vraag me toch steeds weer af, hoe dit soort initiatieven het verschuldigde leenrecht afrekenen.
 
Marcel van Driel
29-3-2016 12:50
Heel goed dat er toch boeken geleend kunnen worden. Ik neem aan dat de uitleningen worden geregistreerd voor het leenrecht? 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie