HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Meerjarencontract KB en OCLC
01-04-2016
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft 31 maart een meerjarencontract getekend met OCLC. Volgens de KB waarborgt het contract dat alle openbare bibliotheken een aansluiting hebben op de basisdiensten van OCLC: GGC [Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem – red.], NCC/IBL, VDX en Picarta/Publiekwijzer.  
De KB meldt verder dat het contract grotendeels een voortzetting is van het contract dat in 2012 is afgesloten door Bibliotheek.nl. ‘De inhoud van het contract is de afgelopen periode met diverse belanghebbenden uit het veld afgestemd, onder andere met de Plus-bibliotheken,’ aldus de KB, die verder vertelt dat onder andere de afspraken over de overgang naar WorldShare in het contract zijn vastgelegd. ‘Deze overgang wordt in goed overleg met alle betrokken partijen ingepland. De KB en NBD/Biblion hebben eerder al besloten samen de overstap naar catalogiseren in WorldCat te maken,’ zo zegt de KB. (Zie ook het persbericht van OCLC.)

Vorig jaar februari maakte OCLC al melding van de gesprekken die in 2015 zouden plaatsvinden over de totstandkoming van een nieuwe, toekomstgerichte, meerjarige overeenkomst ter ondersteuning van de NBC [Nationale Bibliotheekcatalogus – red.] en de onderliggende infrastructuur voor openbare bibliotheken. OCLC zei: ‘Hierbij vormt de aansluiting op het door het UKB [Samenwerkingsverband Universiteitsbibliotheken en KB – red.] ingezette traject naar Worldshare een belangrijk uitgangspunt. De voorbereiding op de overeenkomst die vanaf 2016 ingaat, zal inhoudelijk gericht zijn op efficiënt metadatabeheer, zichtbaarheid en toegankelijkheid van informatie, een efficiënte oplossing voor het IBL en een goede aansluiting op lokale processen van openbare bibliotheken. Tevens wordt een transitieplan voor de verplaatsing van de onderliggende GII-infrastructuur naar WorldShare uitgewerkt voor de openbare bibliotheken.’

Op 19 juni 2015 organiseerden de Plusbibliotheken een themabijeenkomst bij OCLC waarin diverse vraagstukken rond NBC en infrastructuur aan de orde kwamen.

De input van de openbare bibliotheken wordt door de KB geregeld via zogeheten “gesprekstafels”. Daar zijn er vier van: gebruikers (openbare bibliotheken), beheerders (Samenwerkende POI’s Nederland en G4-bibliotheken), leveranciers en financiers. In december meldde de KB wie er namens de openbare bibliotheken in zitten. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie